Styrk relationerne

Med et smil

Denne øvelse tager udgangspunkt i en artikel, som et af de uniformerede spejderkorps formidlede i år (2014) på deres facebookside. Den fortæller kort om, at de personlige relationer er vigtige for deltagernes evner for at opnå et godt og konstruktivt samarbejde i en gruppe. Det vil sige at Samarbejdet i en gruppe bliver bedre, jo bedre deltagerne kender hinanden.

Så hvordan styrker vi så de personlige relationer mellem vores spejdere?

Øvelse:

Der skal være et lige antal deltagere til denne øvelse. Hver deltager skal medbringe en blyant eller lignende. Deltagerne deles ind i par. Hver deltager tager deres blyant mellem tænderne således at den ikke rører læberne. Den lidt akavede stilling vil gøre at alle tvinges til at smile, selvom det er et kunstigt smil. Parrene skal nu kigge hinanden i øjnene i 60 sekunder. Ingen af deltagerne bør bære briller eller solbriller.

Der vil sikkert være lidt fjollerier i starten og en lidt akavet stemning indtil deltagerne får fod på det. Når de første par har kigget hinanden i øjnene, så byttes der hurtigt partnere og øvelsen gentages igen. (det skal ikke gøres til alle har kigget hinanden i øjnene øvelsen bør maksimalt vare 5 minutter)  

Evaluering:

Om øjenkontakten:

Dette at skabe øjenkontakt er ofte svært for nogle mennesker, da det kræver en god portion respekt og at man skal kunne føle at man kan stole på personen man søger øjenkontakt med. Mange mennesker undgår øjenkontakt mens andre simpelthen ikke er særligt gode til det. De ser ofte væk og begynder at fjumre med et og andet og virker restløse.

Denne øvelse, selvom den er simpel, så kan den hjælpe personer I en patrulje eller et arbejdsfællesskab til at være mere trykke med, og stole på hinanden.

Om Smilet:

Viktor Borge sagde at: ”et smil er den korteste afstand mellem to mennesker”

Det at smile udløser endorfiner i hjernen og man bliver glad. Man har en naturlig forudsætning for at få et bedre samarbejde med andre mennesker som smiler og udtrykker en positiv holdning.

Så kort sagt. Selv om øvelsen virker fjollet og primitiv så påvirker den hjernen og tankesættet blandt deltagerne i øvelsen positivt. Langtidseffekten kendes dog ikke.

Overvejelser:

Øvelsen bør ikke tage mere end 5 minutter. Dvs. der dannes kun par blandt deltagerne 2 – 3 gange inden den praktiske del er færdig.

Evalueringen kan ligeledes vare 5 minutter. Hvis øvelsen laves for en patrulje/børn man gerne vil have til at arbejde bedre sammen, så kan man helt undlade en evaluering og bare lade øvelsen være en ”spøjs oplevelse” - Lig mærke til om hvem deltagerne diskutere øvelsen med. Det er sikkert dem de havde øjenkontakt med!

Deltagerantal: 3 - 7

Materialer: En blyant pr. den

Sted: Inde. Et sted, hvor holdet kan sidde ugeneret.

Andre navne fra øvelsen: