Logika

+ Vejen til bedre hukommelse!

Logika - Vejen til bedre hukommelse. 
Denne kimsleg sætter fokus på, hvordan du kan forbedre din hukommelse. 
Legen leges individuelt. Hver deltager skal huske 15 ting. At huske 15 ting er svært for mange. Har man en dårlig korttidshukommelse, så kan man huske en eller to ting. Har man en god korttidshukommelse, så kan man huske tre til fire ting. Så at huske 15 ting kræver lidt træning. 
Hvordan. Det handler om at forbinde sin hukommelse med sanseindtryk om den konkrete ting der skal huskes, samt at gentage igen og igen. 
Fremgangsmåde: 
Der hænges 15 forskellige ting op på forskellige steder langs en rute. 
Deltagerne skal gå denne rute, enkeltvis. 
Ved hver ting – station, skal de stoppe og se på den ting som hænger der. 
Her skal de sætte ord på tingen, stedet de hænger, føle og sanse tingen. Hver gang de kommer til en ny ting, så skal de ligeledes gentage de ting de allerede har set før de lærer at huske den ny ting på ruten. 
Eks: 
Station 1. 
Først hænger der en bog. Bogen er grøn som busken den hænger ved (se og associer tingen til stedet). Bogen lugter som en gammel bog (brug sanserne – Lugtesansen). Mærk bogens vægt føl på tingen og mærk dens former(følesans). Bladr i bogen, siger den en lyd? (høresansen) 
Når man har knyttet denne oplevelse til bogen, går man videre. 
Ved Station 2/ting nr. to. Her starter man med at gentage, hvad man erfarede ved station 1. Gentag fortællingen fra station et. Visualiser indtrykkene fra da du stod ved station et. Derefter går man hen til tingen på station 2. 
Station 2. 
Jeg står nu på station 2, På station 2 hænger der en ske. Skeen er kold (følesansen) den er lavet af metal. Metal som det nedløbsrør skeen hænger på (associering til stedet). Skeen og nedløbsrøret laver en metallisk lyd når jeg banker med skeen på nedløbsrøret (høresans). 
Når man har knyttet denne oplevelse til skeen, går man videre. 
Sådan fortsætter man med at gentage, sine oplevelser fra station 1 og 2, inden man knytter en ny ting på Denne fremgangsmåde bruger man indtil man har besøgt de 15 ting. 
Til sidst fortæller man facilitatoren de 15 ting, der hang på ruten. 
  
På hver station skal der hænge en ting, som er unik fra de 14 andre ting. Navnet på tingen må gerne fremgå på stationen. 
  
Tip: 
Leg en klassisk hukommelseskims, hvor hver deltager skal huske 15 ting. Leg efterfølgende legen ”logika” for at sætte tingene i perspektiv om hvorledes du træner din hukommelse. 
Prøv at vente 20 minutter til at nævne de 15 ting. 

Materialer:

15 unikke ting.

Deltagerantal:

Helst ikke flere end ti. Deltagerne skal gerne have god tid på posterne.

Sted:

Gerne et, hvor der kan laves en rute som tilbyder en unik placering til hver af tingene på ruten. Så er det nemmere at associere stedet med tingen som hænger der!