Leg som starter i en rundkreds

Håndtegn

Hånd tegn

Vær opmærksom på hvad du får

"tegnet" i din håndflade. Legen

beskrives bedst som en

kombination af en følekimsleg

og legen "kinesisk hvisken"

Deltagerne stiller sig i en cirkel. Deltagerne lukker øjnene og holder en af deres hænder frem med

håndfladen opad. En i cirklen starter legen med at åbne øjnene. Denne deltager skal nu ”tegne” en

geometrisk figur med sin finger i sin sidemands håndflade. Det kan være en cirkel, trekant, firkant eller

lignende. Personen der får tegnet formen i hånden skal blot have en rimelig mulighed for at gætte hvad

der blev tegnet, så det må ikke blive komplekst. Efter ”tegneren” har tegnet figuren hos sin nabo, så

lukker han øjnene og det er nu sidemandens tur til at være tegner på sin sidemand. Han skal tegne den

samme form som han selv fik tegnet i hånden. Legen fortsætter sådan cirklen rundt indtil der bliver

”tegnet” i personen der startedes håndflade. Har Tegningen skiftet form undervejs?

Deltagerantal:

5 - 9. Gerne en patrulje.

Materialer: 

Sted:

Andre navne for legen: