Temaet: Roland

Tog man på rolandkursus 1 og 2 I 1980 og 1990’ern, så stødte man på nogle arbejdsblade, der understøttede de aktiviteter man lavede. Hver deltager fik udleveret en idebog og bogen spejderliv. Dette spejderliv indeholdt 11 kapitler og ens idebog var inddelt i 12 afsnit. Hver gang man tog hul på et nyt tema på kurset så fik man nogle illustrationer til sin idebog under instruktørernes oplæg til dette tema. Idebogen kunne selvfølgelig også bruges til ens egne notater og ideer. Idebogen var ment som en dagbog og en huskeseddel til at holde rede på alle disse ting man lærte på sit rolandkursus. Således kunne den enkelte deltager huske og tage alle sine nye ideer med hjem og omsætte dem til godt spejderarbejde i sin gruppe. Idespejd har fundet nogle af disse gamle arbejdsblade. Hvorvidt de er originale vides ikke. For der er tale om arbejdsbladene, som er kopier af kopier. I enkelte tilfælde lader til at der er lavet flere versioner af samme arbejdsblad. Som kuriositet kan nævnes af på en af versionerne om hvordan man bygger en gammelmandsild, så blev der på et arbejdsblad nævnt at man kunne bruge en asbestplade under bålet for at sikre mod gennembrænding. Det har uden tvivl været effektivt men kan selvfølgelig ikke anbefales, da asbest er giftigt at indånde. Idespejd har dog ændret farverne og renset idebladene for diverse urenheder da nogle af arkene har været kopieret på gammeldags nåleprintere og dem af os der kan huske disse ved også hvordan nåleprintere kunne misfarve og svine når de kopierede.

Kopierne er gemt som billeder. For at anvende arbejdsbladene kan de kopieres ind i et dokument og tilpasses i størrelsen til et A4-ark

Hvorfor idebog?

Forord til idebogen.

Roland - Idebog Download: Hvorfor Idebog

Indeks

Temaer i idebogen.

Roland - Indeks Download: Indeks

Forside

Forside, med ejerens navn.

Roland - Forside Download: Forside

Instruktion: Bivuak

 

Bygning af bivuak.

Roland - Bivuak Download: Bivuak

Instruktion: Bål. Gammelmandsild

Bygning af gammelmandsild.

Roland - Gammelmandsild Download: Gammelmandsild

Instruktion: Bål

Båltyper

Brugen af forskellige båltyper.

Roland - Båltyper Download: Båltyper

Instruktion: bål

Anlæg en bålplads.

Roland - Bålpladsen Download: Anlæg en bålplads

Instruktion: Flaget. 

Håndtering af flaget.

Roland - Flaget Download: Flaget

Instruktion: Førstehjælp 2

Førstehjælp. Årene 199x.

Roland - Førstehjælp2 Download: Førstehjælp2 (anno199x)

Instruktion: Førstehjælp1

Førstehjælp. Årene 199x.

Roland - Førstehjælp1 Download: Førstehjælp1 (anno199x)

Instruktion: Hike2

Hike

Roland - Hike2 Download: Hike 2

Instruktion: Hike1

Hike

Roland - Hike1 Download: Hike 1

Instruktion: Lejrplads2

Korrekt opsætning af patruljetelt

Roland - Lejrpladsen2 Download: Opsætning af telt

Instruktion: Lejrplads

Lejrpladsindretning

Roland - Lejrpladsen ark2 Download: Lejrpladsen

Instruktion: Lejrplads1

Lejrpladsindretning. overvelser.

Roland - Lejrpladsen1 Download: Lejrplads

Instruktion: Natur

Dyr og fugle

Roland - Natur 7 Download: Dyr og fugle

Instruktion: Natur

Insekter

Roland - Natur 8 Download: Insekter

Instruktion: Natur

Planter

Roland - natur 9 Download: Planter

Instruktion: Natur

Træer

Roland - Natur 6 Download: Træer

Instruktion: Natur

Vandløb

Roland - Natur 11 Download: Vandløb

Instruktion: Orientering

Kompasset

Roland - Orientering 3 Download: Kompasset

Instruktion: Orientering

Kort og kompasgang

Roland - Orientering 4 Download: Kort og kompasgang

Instruktion: Orientering

Kompasset

Roland - Orientering - kompasset Download: Kompasset

Instruktion: Orientering

Vejvalg

Roland - Orientering - Vejvalg Download: Vejvalg

Instruktion: Orientering

Poster.

Roland - orientering - Poster Download: Poster

Instruktion: Orientering

Målestoksforhold.

Roland - orientering - Målestoksforhold Download: Målestoksforhold

Instruktion: Orientering

Signaturer.

Roland - Orientering - Signaturer Download: Signaturer

Instruktion: Orientering 5

Højdekurver

Roland - Orientering - Målestok Download: Højdekurver

Instruktion: Orientering

Højdekurver

Roland - Højdekurver Download: Højdekurver opgave.

Instruktion: Patruljen

Patruljesymbol

Roland - Patruljesærpræg Download: Patruljesymbol

Instruktion: Patruljesærpræg

Patruljesærpræg.

Roland - Særpræg Download: Patruljesærpræg

Instruktion: Patruljesærpræg

Patruljesærpræg.

Roland - Symboler Download: Patruljesærpræg. opg.

Instruktion: Pionering

Pionering. Trekantprincippet.

Roland - Trekantprincippet Download: Trekantprincippet

Instruktion: Pionering

Pionering. Knob.

Roland - Pionerknob Download: Pionering. Knob

Instruktion: Pionering

Pionering. Opstramninger.

Roland - Opstramning Download: Opstramninger

Instruktion: Pionering

Pionering. Rafterne.

Roland - Rafter Download: Rafter

Instruktion: Værktøj

Kniven.

Roland - Kniven Download: Kniven

Instruktion: Værktøj

Øksen.

Roland - Øksen Download: Øksen