Naturlege

En af samme slags

En af samme slags

Find diverse naturmaterialer og genskab et emne! 

Facilitatoren laver et enme af naturmaterialer. Det kan være en figur eller dukke. Emnet er fremstillet af forskellige naturmaterialer. Deltagerne skal lave en nøjagtig mage til.

Legen kan faciliteres som:

kimsleg, hvor deltagerne får et tidsrum til at studere emnet, hvorefter de skal genskabe det efter hukommelse.

Stafet. Hvor kun en deltager må løbe efter naturmaterialer ad gangen til konstruktionen.  Resten af holdet må løbende samle kreationen.

Deltagerantal: Mindst to hold med 5 deltagere på.

Materialer: naturmaterialer. Hvert hold kan få udleveret snor til at binde figuren sammen med.

Sted: I Naturen 

Husk at behandle naturen med respekt under legen.