Orientering

Kompasrosestafet

Kompasrosestafet

Stafet, hvor holdene skal se om hvem der først lægger en korekt kompasrose.

Legen laves som en stafet. Deltagerne deles op i hold. Hver deltager får et udsnit af en kompasrose med et af de "otte" hovedretninger. På startsignalet løber nr. et i rækken hen til et nærmere angivet sted og placere hans udsnit af kompasrosen, returnere og giver næste et håndslag. Nr. 2 løber frem og placere sit udsnit med kompasretningen korrekt i forhold til det først lagte udsnit. osv.

Deltagerantal: Minimum 2 hold med 4 deltagere.

Materialer: En kompasrose, som er delt i udsnit med de forskellige verdenshjørner.

Sted: Ude

Hent! : Kompasrose med 8 retninger. Eller Kompasrose med 16 retninger.