Styrk relationerne

Ved at lave samarbejdsøvelser, som målrettet styrker gode relationerne mellem en gruppes deltagere, så vil man altid opnå et bedre samarbejde mellem deltagerne.

Ved at deltagerne kender hinanden i en gruppe, så lærer deltagerne hinandens luner og styrker. Deltagerne lærer at bruge hinandens resurser optimalt uden at misbruge dem. Deltagerne kommer af med deres berøringsangst over for hinanden.

Man kan være nok så god til at samarbejde, men de gode personlige relationer mellem deltagerne vil altid løfte et samarbejde.

Disse øvelser har individet i gruppen som centrum, vel vidende at de er i en gruppe - ingen er over eller har særstatus i forhold til gruppen - ikke sagt at de ikke kan have "tillidsposter" eller specielle funktioner i gruppen.

Deltagerne skal diskutere, hvad de har til fælles og hvilke stereotype opfattelser andre har af netop dem med denne hobby eller interesse.

Deltagerantal: 4 - 7

Lad deltagerne på et hold introducere sig for hinanden på en intens og anderledes måde.

Deltagerantal: 4 - 7

En lille diskussionsøvelse, som kan sætte fokus på et holds kommunikation og interne relationer.

Deltagerantal: 3 - 7

Med et smil og en god øjenkontakt, så har du nemmere ved at skabe hurtige og vedvarende relationer.

Deltagerantal: 3 - 7

Lad den enkelte deltager fortælle om en interesse eller en sag som han/hun har en speciel forkærlighed for.

Deltagerantal: 3 - 9

Ingen mennesker er en ø! Alle er unikke, men vi har nok mere til fælles end man lige går og regner med. denne leg går ud på art deltagerne skal vise de er unikke og lige som alle andre i gruppen.

Deltagerantal: 5 - 12

Legen er en måde at få børnene til at fortælle noget personligt om sig selv og skabe sig en identitet i den patrulje eller gruppe de er en del af.

Deltagerantal: 3 - 7

Find ting I har til fælles!

Deltagerantal: 8 - 10