Leg som starter i en rundkreds

Væverløb

Væverløb

En konkurrence mellem flere

hold, hvor de skal væve sig ud og

ind mellem hinanden.

Deltagerne stiller sig i en rundkreds, hvor hver patrulje eller hold står ved siden af hinanden. Der skal

være minimum en arms længde mellem personerne i cirklen. På startsignalet løber den person, der står

længst til højre i hvert hold mod uret rundt i cirklen. De skal skiftevis løbe ud og ind mellem de andre

personer på vej rundt i cirklen. når de kommer tilbage til deres plads, løber de næste fra holdet rundt på

samme måde, hvor de væver sig ud og ind mellem de andre. Når de kommer på plads, er det den tredje

til at løbe osv. Når alle på holdet har løbet mindst en tur er holdet færdigt.

Hvilket hold kommer først?

Deltagerantal: Minimum 3 hold

af 3 - 5 deltagere. det er en fordel

at der er lige mange deltagere

på hvert hold, men ikke et must.

Materialer:

Sted: Ude

Andre navne for legen: