SMS Koden

På gamle mobiltelefoner var der ikke et tastatur som vi kender idag, men 10 - 16 knapper som skulle have flere funktioner. Så når man skulle skrive en tekst så skulle man bruge telefonens taster lidt anderledes! 10 af tasterne på telefonen var det numeriske tastatur. Alfabetet var fordelt på de numeriske taster 2 til 9

 

Bogstavernes placering på de numeriske taster!

SMS-Koden kan skrives på to måder:

1) Metode nr. 1. Som man ville trykke på tasterne, når man skrev sin tekst!

Hvis man skulle skrive A,

Så ville man trykke 2.(og holde en kort pause)

Ville man skrive B,

Så ville man trykke 22. (Tasten 2, to gange hurtigt efter hinanden!)

Ville man skrive ABE,

så ville man trykke 2.(og holde en kort pause)2233

ABE = 2 2233   Modig og berømt= 6 6663444 4   6664   22337776666 68  

 

2) Metode nr. to, og den som flest spejdere forbinder med SMS-koden er Ved at nævne tasten og derefter bogstavets placering på tasten.

Et K ville skrives som 52 og et O ville skrives som 63.

Så ordet KOP ville skrives 52 63 71.