Spark til bøtten

Spark til bøtten

En vogter bøtten. De andre deltagere forsøger at snige sig ind på den for at sparke til den, uden at blive opdaget.

En gammel bøtte/spand placerer centralt i det område der skal leges i. Skoven, gården eller legepladsen, eller hvor I nu vil lege.

Området skal blot byde på mange gode muligheder for at gemme sig.

Deltagerne trækker først lod om, hvem der først skal være "i bøtten"


Deltageren der kommer "i bøtten" (fangeren), stiller sig ved bøtten og tæller til 100.
De andre deltagere gemmer sig i nærheden, men ikke længere væk end at de kan se bøtten.
Når "fangeren" er færdig med at tælle, skal "fangeren" forsøge at finde de andre deltagere. 
Får "fangeren" øje på en deltager, som gemmer sig, skal han løbe hen til dåsen og sige eks. "Ulla i dåsen - Ulla er bag pæretræet." hvis det er rigtigt, så skal Ulla komme frem fra sit skjul og udgår af legen.

Hvis Ulla kan se at det er hende at vogteren er på vej hen for at råbe: "Ulla i dåsen" til, så må hun gerne forsøge at løbe om kap med vogteren hen til dåsen, men hun har det handicap at hun skal sige hele sætningen "fri for alle" inden vogteren rører spanden ellers er hun selvtaget. 

Samtidig med at "fangeren" forsøger at finde folk, så skal deltagerne prøve at løbe hen til bøtten og sparke den væk, imens de råber "Alle ude af bøtten" - hvis det lykkedes, er alle befriet, og "fangeren" må tælle på ny. Hvis "Fangeren" til gengæld finder dem alle, så er det den, der blev fundet først, der skal være "i bøtten".

Der er mange variationer af klassikeren. En er at:
Der også kan leges med at der skal tre hen og sparke til bøtten inden at fangeren bliver fanger igen.
Hver gang der bliver sparket til bøtten tæller vedkommende ned.
Den første der sparker til bøtten råber, idet han sparker til bøtten: "en i bøtten"
Den næste råber "to i bøtten"
Den sidste der kommer og sparker til bøtten råber: "1, 2, 3 fri for alle"
og alle er hermed fri igen og legen starter forfra med den samme fanger.
Hvis en kommer og sparker til bøtten og tæller forkert dvs. at en kommer hen og sparker til bøtten og råber: "en i bøtten" selvom han rigtigt er toer er han ny fanger, og legen starter forfra. Eller så går han blot ud af legen.

Deltagerantal:

6 til 30

Materialer:

"En bøtte"

Sted:

Ude. Gerne i et område der byder på mange forskellige gemmesteder.

Download:

-