Styrk relationerne

Luftballonen

Et lille hold deltagere befinder sig i en luftballon, som begynder at dale. Katastrofen er nært forestående. Alt som kan kastes over bord, kastes over bord. Når alt overflødigt er kastet over bord, så opdager holdet, at de stadig styrtdykker mod afgrunden og katastrofen. Holdet skal nu afgøre hvilket holdmedlem, som skal hoppe over bord i et forsøg på at redde de resterende i luftballonen.

Legens formål er at skabe en diskussion og sætte fokus på hvordan der diskuteres i en gruppe. Diskussionen starter med den lille historie og på det punkt, hvor de skal begynde at diskutere, hvem der skal hoppe ud af luftballonen i et forsøge på at redde de andre. Som omdrejningspunkt for refleksion, så kan der ligges mærke til, hvem er vigtigst for gruppen og, hvordan vil flertallet stemme. Så snart at der er valgt en til at hoppe ud, så begynder næste runde, Luftballonen styrtdykker stadig.  De tilbageværende i luftballonen diskuterer igen, hvem der nu skal forlade luftballonen.

Til slut diskuterer alle, hvad der skete i luftballonen. Hvordan reagerede de enkelte i luftskibet. Hvordan diskuterede deltagerne for og imod hinanden.  

Deltagerantal: 3 - 7

Materialer: Ingen

Sted: Inde. Et sted, hvor holdet kan sidde ugeneret med instruktøren, som overvåger legen.

Andre navne fra øvelsen: