NAVNELEG

4 MÆND I EN SOFA

4 Mand i en sofa.

Navneleg, hvor det gælder om at

huske navne.

Når man er blevet fortrolige med hinandens navne i en gruppe, kan man lege denne leg.

Til denne leg skal der bruges et ulige antal deltagere. Mindst ni. Deltagerne bliver inddelt i to hold.

Deltagerne skriver alle deres eget navn på hver deres seddel og lægger deres seddel i en beholder, som

bliver rystet godt. Deltagerne skal derefter trække en seddel fra bøtten. Det navn der står på den seddel

man trækker, må de enkelte deltagere ikke vises til nogen af de andre. I legen skal man lege, man nu er

denne person som står på sedlen.

Der laves en rundkreds af stole som stilles to og to. I cirklen skal der ligeledes stå en ”Sofa”. ”Sofaen” er

fire stole, der står ved siden af hinanden – det kan godt være en rigtig sofa, der skal blot kunne sidde fire i

”sofaen”.

Det vil sige at hvis der er ni deltagere skal der bruges ti stole fire til sofaen og tre par med to stole.

De to hold skal sidde skiftevis rundt på stolene. Alle fire pladser i sofaen skal være besatte ved legens

start. Det vil sige, at der sidder to fra hvert hold i sofaen og, at en af de øvrige stole er ledig.

Den, der sidder til højre for den ledige stol, starter legen. Personen siger: ”Jeg inviterer Doris (et navn på

en af de andre deltagere) herhen.” Personen som fik Doris seddel, sætter sig nu hen på den tomme stol.

Personen der nu har en tom stol til højre for sig, fortsætter med at invitere en hen på den tomme stol.

Det gælder for holdene at få sofaen besat kun med deltagere fra sit eget hold.

Det samme navn må ikke siges to gange i træk.

Deltagerantal: Minimum 9

Materialer:

Stole, papir og blyant

Sted:  

Andre navne for legen: