Samarbejde

Byd og byg

Om øvelsen

Samarbejdsøvelsen er to opgaver i en.  Auktion og brobygning. Holdet skal starte med at købe ting på en auktion, som de derefter skal bruge til at bygge en bro med, idet de skal fra en side af et åbent areal til et andet, uden at nogle fra holdet røre jorden undervejs. Fra den ene til den anden side af arealet må der gerne være mellem 8-10 meter.

Auktionen

Hvert hold får 100legetøjspenge. Holdet skal forudsætte at alt det de byder køber de. Dvs. at de sammenlagt ikke må byde for mere end 100legetøjspenge i alt på de forskellige ting, ellers kan de jo rende ind i pengeproblemer. Det er selvsagt vigtigt at alle er indforstået med, hvad holdene efterfølgende skal bruge tingene fra auktionen til.

”Synsrunde”

Holdene afholder ”syn” over de ting, der skal bortauktioneres. Holdene får en oversigt over de materialer, som vil blive bortauktioneret. De får nu mulighed for at diskutere, hvilke ting de mener som vil være nyttige i deres brobyggeri. Holdene får også oplyst, hvorledes auktionen vil blive afholdt. Der findes flere forskellige auktionsformer.

Auktionen kan evt. foregå på en af disse to måder:

Som almindelig auktion:

Under auktionen står alle ting på en tavle eller lignende, så alle holdene kan se den. Når en ting er solgt, skrives det højeste bud ud fra tingen og, hvilket hold der har afgivet buddet. Højstbydende hold betaler med det samme. Holdene skal derved selv holde styr på deres restbeløb inden næste budrunde.

Holdene vil få uddelt tingene som auktionen skrider frem.

Som alternativ auktion: ”vind eller tab”

Auktionen kan og afvikles på denne måde, at holdene afgiver et bud på hver ting. Holdene ser ikke hinandens bud. Holdet har de noteret den pris de vil give på listen fra ”synsrunden” ud for de enkelte ting som de vi byde på. Højstbydende får tingene, men de andres penge går ligeledes tabt. Det betyder at holdene skal tænke langt mere strategisk og byde på de fleste af tingene på synssedlen for at få et og andet med fra auktionen. De må samtidig ikke overskride deres budget på 100 legetøjspenge.  

Auktionarius fordeler tingene til højstbydende efter holdenes liste.

Materialer til auktionen:

Oversigt over ting, Diverse ting til auktionen (Der bør være flere ting end der er deltagere og hovedparten af tingene bør være egnet til at lege ”jorden er giftig med”), legetøjspenge, papir og blyanter.

Brobygningen

Holdene skal fra den ene side af et åbent areal til den anden – ca. 10 meter. Holdene må kun bruge de ting som de har købt på auktionen til deres brobygning. Reglerne kan være som i legen ”jorden er giftig” men i kan selvfølgelig lave jeres egne. Dog må ingen fra holdet rører jorden, når de bevæger sig fra den ene side til den anden.

Materialer til brobygning:

Kegler eller lignende, så holdene kan se, hvorimellem de skal bygge deres broer.

Evaluering af øvelsen:

1. Var det svært for dit hold at blive enige om, hvilke auktionsnumre i ville byde på? Hvorfor eller hvorfor ikke?

2. Hvad gjorde I for at komme til enighed?

3. Når I var uenige med hinanden, hvordan håndterede I/du det?

4. Hvordan har I det med jeres evne til at arbejde med andre efter denne aktivitet?

5. Hvilken rolle tager du normalt, når du er i en gruppe, der tager beslutninger? Føler du det er en god rolle for dig? Hvorfor?

6. Hvorfor arbejdede i ikke sammen med de andre hold?

Deltagerantal: Minimum 2 hold på 3 - 7 personer.

Materialer: Papir, blyanter, diverse ting til brobygningen, tavle eller lignende, legetøjspenge,

Sted: Ude og inde