Husk vejen

+ Husk vejen!

Deltagerne skal starte med bind for øjnene, eller i et tilstødende lokale.
I lokalet er der tegnet en "vej" på gulvet med skarpe sving og et par "jernbaneoverskæringer"(forhindringer).
En deltager starter ad gangen.
Deltageren starter med at observere "vejen" i 30 sekunder og får derefter bind for øjnene. Deltageren skal nu bevæge sig inden for vejens afgrænsninger, tage svingene rigtigt og gå over jernbaneoverskæringerne.
Når deltageren laver en fejl, standses personen, og personens navn skrives på det sted hvortil deltageren er kommet.
Den som kommer længst, har vundet.

Legen kan faciliteres således: Ruten kan tegnes i et stort kooridinatsystem. Deltagernes rute gennem kooridinatsystemet er markeret med farvede felter. Hver deltager får 30 sekunder til at studere ruten af farvede felter gennem kooridinatsystemet. Derefter bliver de ført ind til et tomt kooridinatsystem. Kan deltagerne huske deres rute?

Materialer:

Kooridinatsystemet kan laves med malertape på gulvet eller tegnes med kridt på fliser eller asfalt. Papir og blyant. tegning afkooridinatsystem med rute.

Deltagerantal:

3 til 9.

Sted:

Inde og ude.