Temaet Ild

Båltændingsøvelse

Spejderledere har set utallige forsøg på båltænding, oftest med meget svingende resultater. Derfor er det en god ide at øve den proces, det er at tænde et bål. Denne båltændingsøvelse er en klassisk udfordring.

Opgave: Tænd bål. Dit hold har kun et bestemt antal materialer til rådighed.

Holdet skal tænde et bål af de udleverede materialer.

Holdene får udleveret:

Et stykke brænde på 20 cm og ø ca. 15. (ikke forarbejdet træ)

En tændstikæske med 3 tændstikker i.

Der udleveres en økse og en sav pr hold.

Holdet skal bruge deres egne dolke.

 

Opgaven er løst når der er ild (10 cm høje flammer) og det tydeligt er brændet der brænder ikke kun spånerne.

TIden: Opgaven starter når brændestykket og tændstikker udleveres. Tiden stopper når holdet fremviser et brændende bål for postens dommere og de resterende tændstikker afleveres.

Overskydende eller ekstraforbrug af tændstikker: Opgaven løses på tid. Hver ubrugt tændstik giver et fradrag i anvendt tid på 15 sekunder. En ny tændstik koster 30 sekunder.

Om materialerne: Kun udleverede materialer må bruges. Der må ikke anvendes papir, tændvæsker eller anden former for antændelseskilder end de udleverede. Kun træet fra brændestykket må anvendes til deres bål.

Snyd= uløst opgave.


Fremgangsmåde/proces:

Formålet med øvelsen er at lære en effektiv måde at tænde ild på. Samtidigt at bruge holdet så effektivt som muligt og hurtigt få lavet et bål.

En fra holdet flækker brændet i så mange stykker som muligt, så hovedparten af stykkerne får en tykkelse som en blyant.

De andre deltagere begynder at snitte i takt med at brændet bliver hugget.

nogle snitter spåner, nogle laver amerikanske tændstikker. En del af løsningen ligger i hvorvidt holdet laver nok spåner til deres bål. Når holdet mener de har nok optændingsmateriale. Spåner. Amerikanske tændstikker. Brænde i blyantstørrelse. Lidt større brændestykker. Så tændes bålet.

 

Materialer:

Et stykke brænde pr. hold (brændestykkerne skal have samme størrelse til hvert hold). Ellers skal holdene selv vælge et stykke brænde fra en tør brændestabel - holdene må ikke vælge forarbejdet træ)

En tændstikæske med 3 tændstikker pr hold.

​Dolke, 1 økse og en sav pr hold.

 

PS: Opgaven kan løses på 5 minutter.

 

Husk: Leg med ild er leg under ansvar. Personen der faciliterer aktiviteter med ild har ligeledes det overordnede ansvar for sikkerheden under øvelsen.