Fang kaninen

Fang kaninen

Jægeren skal fange kaninen. To bolde jagter hinanden rundt i en cirkel.

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

Boldspillet spilles med to bolde. "kaninen" og "Jægeren"

"Kaninen" – En lille bold sendes den ene vej rundt i cirklen fra den ene deltager til den anden.

Når kaninen er kommet cirka halvvejs rundt i cirklen, så sendes "jægeren" – en større bold rundt i cirklen, samme vej som kaninen.

Jægeren kan skifte retning i sit forsøg på at fange Kaninen, men kaninen kan kun skifte retning når jægeren gør det.

legen går ud på at eliminerer alle andre. En deltager elemineres, hvis denne modtager begge bolde på samme tid. 

En deltager kan holde på kaninen, men "kaninen" give den videre, hvis sidemanden ønsker at modtage den. En deltager kan ikke nægte at modtage kaninen eller jægeren. 

Boldene skal gives videre IKKE kastes.

Hvis en deltager ikke kan nå at give "kaninen" videre før denne får overrækket "jægeren", så går vedkommende ud af legen. 

Deltagerantal:

5 til 25.

Materialer:

To bold. En lille og en stor.

Sted:

I en cirkel.

Download:

-