KAMPLEG

SKOVKRIG

Skovkrig

Beskyt holdets fane.

Deltagerne inddeles i to hold. Holdene skal kunne genkendes fra hinanden. Hvert hold har en fane.

Et område afgrænses og hvert hold tildeles en base i hver sin ende af området, hvor fanen sættes.

Når fanen er placeret, må den ikke flyttes af eget hold, kun beskyttes.

Før krigen går i gang, skal man vælge, hvad holdene skal bruge som våben.

Der kan vælges snebolde, grankogler, blade eller berøring med hånd på maven. Det gælder nu om at

erobre modstandens fane, og tage den med hjem til egen base, uden at blive dræbt af en fra det andet

hold.

Bliver man skudt/ramt/rørt er man død.

For at komme ind i legen igen, skal man gå tilbage til egen base, hvorefter man er i live igen. Hvis man

dør med modstanderens fane, sættes den der hvor man dør. Den kan føres tilbage til egen base

af fanens eget hold hvis den er blevet fjernet af en modstander som er død.

Krigen er slut, når modstanderens fane er erobret og bragt til egen base.

Deltagerantal: 10 - 50

Materialer: En Fan og naturmaterialer. 

Sted: Ude

Andre navne for legen: