Konkurrencer og indslag

Telefonen - Tegn og gæt

Telefonen – Tegn og gæt er en blanding af legene ”kinesisk Hvisken” og ”tegn og gæt”

Legen leges af små hold på 5 – 9 deltagere. Deltagerne sætter sig i en rundkreds. Hver deltager får en stak papirer svarende til antallet af deltagere i gruppen. Deltagerne skal sørge for at deres papirer ligger i en stak. Papirerne kan evt. nummereres. Hver deltager skriver en sætning eller et stikord på det første stykke papir i deres stak.

Det skal været stikord eller en sætning, som skal kunne tegnes. Eks:

Solskinsvejr.

En kanin i en hat.

En hund på skateboard.

Stikordet kan også være en linje fra en sang.  

Når deltagerne har skrevet deres stikord, så afleverer de deres stak papirer til deres sidemand. Stakkene af papirer sendes til højre i kredsen. Sidemanden læser nu stikordet og ligger papiret bageres i stakken af deres papirer. Nu tegner de så et billede af stikordet på side to i stakken som nu ligger øverst. Når alle har tegnet en tegning, så aflevere de stakke af papirer til deres sidemand. Denne sidemand kigger nu på billedet og ligger det bagerst i stakken. På side 3 skriver han nu det stikord som han mener passer til den tegning han lige havde set. Når alle har skrevet et stikord eller sætning på side 3, så afleveres stakken igen videre til deres sidemænd. Legen fortsætter indtil at alle igen sidder med den stak papirer som de startede med. Hver deltager fremlægger deres billedserie og stikord for at se, hvad der er sket med deres oprindelige ide og for at se de andres kreative tegninger.

 

Tip: Papirerne kan med fordel tapes sammen i toppen, så stakken af papirer virker som en lille "flip over." Børnene har da nemmere ved at holde styr på stakkene af papirer.

Deltagerantal:

5 - 9

Materialer:

Papir. Blyanter. Farver.