NAVNELEG

TIL TE HOS

Til te hos...

Klassisk navneleg. Hvor man skal

flette, de andre deltageres navne

ind i en lille historie.

Til te Hos kejseren af Kina:

Til te Hos kejseren af Kina er en klassisk huskeleg, hvor der helst skal være mange Deltagere med.

Deltagerne danner en rundkreds, så alle kan se hinanden. En deltager starter med at fortælle, hvem

denne mødte, da der var te selskab hos kejseren af Kina. F.eks. "Jeg var til te hos kejseren af Kina, og der

mødte jeg Onkel Reje".

Den næste deltager i kredsen gentager, hvem den første deltager mødte og føjer derefter selv en til.

Så nu lyder historien: "Jeg var til te hos kejseren af Kina, og der mødte jeg Onkel reje og Justin Bieber.«

Tredje deltager bygger videre på historien, så den lyder: "Jeg var til te hos kejseren af Kina, og der mødte

jeg Onkel Reje, Justin Bieber og Mette Fredriksen".

Legen fortsættes kredsen rundt. Efterhånden som der kommer flere og flere gæster med til te selskabet,

bliver det vanskeligere at huske alle.

En deltager går ud af legen, hvis denne ikke husker remsen præcis.

Man bliver ved til der kun er en, der kan huske kejserens gæster.

 

Til te hos - Hæslige Helga

Deltagerne sidder i en cirkel. Deltagerne skal finde på et tillægsord, der begynder med samme

forbogstav som deres navn.

F.eks. Dejlige Dennis, Søde Søren eller Flotte Fin.

En deltager ET starter med at sige: "Jeg var til te hos kejseren af Kina, Her mødte jeg - Her peger

deltageren på en i cirklen. Denne deltager siger "sit tillægsord" og navn. Eks. Hæslige Helga. Deltager ET

siger og der mødte jeg": Hæslige Helga. Derefter siger den næste i cirklen: "Jeg var til te hos kejseren af

Kina og her mødte jeg: Hæslige Helga og - Her peger deltageren på en i ny i cirklen. Denne deltager

siger "sit tillægsord" og navn. Eks. "Dejlige Dennis".  

Den næste i kredsen fortsætter til man er kommet hele vejen rundt. Glemmer en deltager remsen eller

kommer til at pege og spørge efter den samme person to gange efter deres navn, så går de ud af legen

(De bliver dog i cirklen)

Til te hos - Kejseren af Kina

Deltageren sidder i en rundkreds. En deltager starter med at sige: "Jeg var til te hos kejseren af Kina, og

der mødte jeg Lotte" (deltagerens eget navn). Den næste i rundkredsen siger derefter "Jeg var til te hos

kejseren af Kina og der mødte jeg Lotte og Sigurd" (deltagerens eget navn). Legen fortsætter man er

kommet cirklen rundt.

Deltagerantal: 8 - 36

Materialer:

Papir og blyant.

Sted:  

Andre navne for legen: