Legen med bind for øjnene / Mørkelege

Byen sover

Byen Sover

Byen sover eller prikkeleg er en klassisk leg i klasselokalet, hvor man skal gætte hvem der prikker hvem på skuldrene.

Legen er en klassisk klasseværelsesleg, hvor deltagerne sidder på deres pladser.

Der udvælges fire deltagere. Er der mange deltager kan der vælges flere.

De fire valgte deltagere, stiller sig foran de øvrige, siddende deltagere, og siger: "Byen sover". De andre deltager gemmer hovedet i armene og lukker øjnene og ”sover”.

De fire udvalgte går lydløst rundt og de prikker hver en sovende, hvorefter de lister tilbage foran de ”sovende” deltagere.

De fire siger: "Byen vågner". Alle rejser hovedet og åbner øjnene. De deltagere, der er blevet prikket, rækker hånden op.

De prikkede skiftes til at sige, hvem de tror, der har prikket dem.

Når alle er kommet med deres bud, fortæller prikkerne, hvem de har prikket.

De deltagere, som har gættet rigtigt, bytter plads med deres prikker.

Gætter en deltager forkert, fortsætter prikkeren i næste runde af legen.

Deltagerantal:

Minimum 10. udvælg en "prikker pr. 5 - 8 sovende deltager.

Materialer: Ingen

Sted: Ude og inde. gerne et sted hvor alle kan sidde ned og hvor der kan skabes ro når der leges.

Andre navne for legen:

Byen sover, prikkeleg.