Legen med bind for øjnene / Mørkelege

Før de blinde

Før de blinde

Før dine blinde holddeltagere, som står på en række foran dig.

Alle deltager stiller sig på en række. Alle deltagerne skal have binde for øjnene på nær den bagerste deltager. Alle deltagere skal nu placere hænderne på skulderne af den deltager der står foran. Den bagerste skal nu føre de blinde. Der må ikke tales under legen. Den bagerste, som kan se, guider de andre. Et klem på højre skulder betyder at de blinde skal gå til højre. Et klem på vestre skulder betyder således at holdet skal gå til venstre. Klemmene sendes videre gennem rækken fra den bagerste til den forreste i rækken, som så starter med at dreje.

Holdet kan aftale flere signaler, som de kan ”klemme” til hinanden.

Holdet starter med at gå en let rute før sværhedsgraden hæves. Hver gang den seende styre sit hold forkert, så byttes der plads og der kommer en ny styrmand på holdet.

 

Prøv at ændre måden hvordan de blinde skal ledes. Nu må deltagerne tale sammen, men de må ikke rører hinanden. Deltagerne skal stadig gå på række.

Deltagerantal: 3 - 9

Materialer: Bind for øjnene.

Sted: 

Andre navne for legen: