Kommunikation

Op, ned, start, stop

Deltagerne stiller sig med lidt mellemrum mellem hinanden. Legelederen demonstrerer legen, som er en form for kongens efterfølger. Deltagerne skal følge de fire kommandoer, op, ned, Stop, start som de vil blive nævnt. Legelederen viser hvilke bevægelser de forskellige kommandoer dækker over.

OP – Den enkelte deltager skal hoppe på stedet eller strække sig så langt vedkommende kan med hænderne over hovedet.

NED – Den enkelte deltager skal sætte sig ned på hug.

STOP – Deltagerne skal stå helt stille med hænderne foran sig, som om de rører en usynlig glasrude.

START– Deltagerne skal løbe på stedet.

Legelederen introducerer deltagerne for bevægelserne.

Når legen starter, så giver legelederen løbende nye kommandoer. Er der en deltager, som gør det forkert, så skal de løse en opgave, som er blevet stillet på forhånd. Opgaven kan bestå i at lave 3 armbøjninger, englehop eller en anden passende fysisk udfoldelse. Når en deltager har løst sin opgave, så kommer de automatisk med i legen igen.

Start med en prøverunde og lad deltagerne forstå hvad legen går ud på, og at de selv skal udføre deres opgave hvis de laver en kommando forkert, så legen kan forløbe uden stop.

Bagefter kan kommandoerne byttes rundt således, at OP betyder NED, NED betyder OP. START er STOP og omvendt.

Legen er også velegnet til klasseværelset, da den vil give et kort afbræk og får kursisten til at lave noget fysisk. Legen vil også øge kursisternes koncentration og skærpe deres evne til at lytte efter hvad der bliver sagt.

Et sjovt eksperiment vil være at have en ekstra legeleder med i legen som konsekvent foretager de forkerte bevægelser til kommandoerne, Så vil i sikkert opleve at deltagerne får svære ved at følge de kommandoer de skal følge. I kan diskutere hvorfor?

Hvorfor bliver det svære at følge kommandoerne når de betyder det modsatte – I har jo aftalt at det er sådan?

Deltagerantal: Mange, men fungere godt i små grupper.

Materialer:

Sted: