Orientering

Hold kursen

Hold kursen

Kompasleg med papir og blyant.

Hold den rette kurs Hver deltager bliver forsynet med et stykke papir og blyant evt. lineal. På papiret er der tegnet nordretningen og et punkt som er start. Der kan ligeledes være angivet et målestoksforhold. Der fortælles nu en historie om et skib, der skifter kurs flere gange. Der oplyses retning og afstand.
Deltagerne skal nu indtegne skibets kurs og rute på papiret. Til sidst sammenlignes fortællerens tegning med deltagernes. Den færdige tegning kan være et symbol eller mønster så det bliver let at sammenligne.

Deltagerantal: 2 - 7

Materialer: Papir. Blyant. Linealer. Tegning med instruktioner.

Sted: