Vandrende pind

Tema: Spejderstaven

Hver deltager udstyres med en spejderstav. Deltagerne stiller sig to og to over for hinanden på en lang række, med ca. 2 meters mellemrum. Deltagerne sætter deres spejderstav i jorden så de krydser deres makkers spejderstav mellem sig. En deltager fra holdet, Den vandrende pind, skal gå hen over de andres spejderstave der hvor de krydser. Denne deltager må kun holde sin balance ved hjælp af sin egen spejderstav. Når deltagerne i rækken er passeret af "den vandrende pind" så flytter de sig op foran i rækken af deltagere og krydser deres spejderstave igen, så "den vandrende pind" kan fortsætte sin vandring over de andres spejderstave.

Er der flere hold, så kan legen leges som stafet mellem holdene.

Man kan i øvrigt lære holdene lidt om vægtstangsprincippet - de fleste bliver overrasket at de nemt kan løfte deres holdkammerater med deres spejderstav.

Deltagerantal: Minimum 5

Materialer: En Spejderstav pr. deltager.

Sted: Ude. Lege med spejderstave egner sig ikke som indeaktiviteter.

Andre navne for legen: