Samarbejde

Pas på krokodillerne

På jorden er der lavet en ”flod.” Floden er markeret med to snore og er mellem 6 og 8meter bred (ca. 1 meter pr holddeltager)

legen fungere bedst, hvis flere hold deltager samtidigt. Holdene starter på den samme side af floden. Holdene skal passere floden ved at danne hver deres bro af aviser.

Deltagerne skal forestille sig at floden er fyldt af krokodiller, og at strømmen er så stærk, at aviserne vil flyde væk, hvis der ikke er en fod eller hånd på avisen, når de ligger i floden.

Reglerne for at krydse floden er, at:

Der må kun stå én person på en avis ad gangen(2 fødder).

Ligger en avis i floden uden at nogle fra holdet rører den, så går den tabt.

Evaluering:

-Holdets evner til at fastlægge strategi og følge den

- evne til at kommunikere deltagerne imellem

- rollefordeling og lederskab

- udnyttelse af deltagernes ressourcer

Deltagerantal: 6 - 10

Materialer: Papir/aviser - en mindre end der er deltager på holdet. Afmærkning til floden.

Sted: 

Andre navne for legen: Krokodillern kommer