Finsk dødbold

Eller Fransk stikbold

Finsk dødbold

Det gælder om at få udrydet de andre holds levende deltagere, De døde deltagere forbliver aktive i legen og udgør ofte den største trussel for de levende.

 

 

Deltagerne inddeles i 2 hold.

Der spilles på bane med to banehalvdele på ca. 6 x 8meter. Hvert hold har hver en banehalvdel. 

Holdene skal skyde efter hinanden med to bold. Hvert hold starter med en bold.
Bliver en deltager ramt går vedkommende udenfor banen. vedkommende, som er død, må nu løbe hele vejen udenom volleyboldbanen, bag om modstandernes banehalvdel. De døde er stadig med i legen. De døde må gerne skyde efter modstandernes levende spillere, hvis en bold rammer udenfor banen. Dvs. de døde må løbe overalt udenfor volleyboldbanen, bag modstanderholdets baglinje, og skyde efter deres modstandere. De døde udenfor banen må dog kun skyde efter de levende deltagere på banen.   
bliver en levende deltager ramt af en død, så dør den levende.

griber en "levende" deltager en bold, så dør han/hun ikke. hvis bolden blev kastet af en levende fra modstanderholdet, så dør den som kastede bolden. griber en levende bolden, som er kastet af en død, så sker der intet.

Det hold der først får skudt alle levende deltagere på modstanderens hold har vundet.

Ingen må gå med bolden, men man må godt kaste bolden til sine holdmedlemmer, og det er lige meget om man er død eller levende. en død må også godt kaste en bold til sine levende holdkammerater og omvendt.

 

TIP: til flere regler. Hvis en død gribes af en levende, så kan den døde blive død for det andet hold, altså fra det hold han lige er blevet grebet ud af.

Der kan også spilles med, at griber en levende en bold, som er kastet af en modstander, død eller levende, så bliver en fra hans hold levende igen.

Deltagerantal:

10 til 40

Materialer:

To bold

Sted:

Ude.  Legen leges på en afgrænset bane, der er delt i to banehalvdele.

Download:

-