Kædetagfat

Eller: Klummer. Regimentsfanger. Kædetik. Kædefanger. Albuetagfat.

Kædetagfat

Bliver en deltager fanget. så danner fangeren og den fangede en kæde ved at holde hinanden i hånden. De skal nu fange de andre sammen, hånd i hånd. Køden bliver derved længere og længere.

Denne fangeleg foregår ligeledes i et afgrænset område.
Til legen vælg der en fanger.
Alle andre deltagere løber frit rundt på banen. Når en deltager bliver fanget, tager man sin fanger i hånden og de danner nu en kæde af to fangere. Sådan fortsætter legen indtil fangerne har dannet en kæde bestående af 4 personer.
Kæden deles og man er nu 2 x 2 fangere. legen fortsætter til alle er fanget
Sidste mand fanget har vundet legen.


Tip: Hvis børnene er lidt ældre, kan man lade være med at bryde kæden ved 4 personer, men lade fangerne danne én lang kæde.

Deltagerantal:

Minimum 5

Materialer:

-

Sted:

Ude. På et afgrænset område.

Download:

-