Tillid

Stigen

Deltagerne deles ind i hold af 5 til 7 personer. Hvert hold skal konstruere en stige. Stigen skal være to meter høj og have mindst fem trin. Når Stigen er konstrueret, så skal alle holdmedlemmerne kravle over stigen. Stigen stilles op, lodret, og holdes af holdets deltagere imens de kravler over stigen en og en. Når alle på holdet forsvarligt har forceret stigen, er samarbejdsøvelsen færdig. 

Tip.

Lav en bred stige på ca. 1meter. Det gør stigen mere sidestabil. Derved har holdet flere resurser til at holde stigen, da den "kun" kan vælte frem eller tilbage. Sørg ligeledes for at stigen står på et skridsikkert underlag, så stigen ikke kan skride væk under personen, der står på stigen. Lav evt. nogle huller i jorden til stigens

Alternativ: Stigen - Hold Stigen

Deltagerne får udleveret en stige og nogle reb. 

Rebene skal bruges som barduner. Rebene fastgøres i den ene ende af stigen (toppen). Der bruges minimum 4 barduner.

Stigen rejses således den står lodret. Minimum en deltager sikrer ved hver bardun, så stigen står stabilt. Et par store madrasser eller lignende lægges ind til bunden af stigen.

Deltagerne skal nu kravle op i toppen af stigen på skift.

Deltagerne med bardunerne skal sikre stigen således at den ikke står og svinger fra side til side.

Deltageren som kravler op og ned ad stigen skal klatre med langsomme bevægelser og skal forsøge at holde kroppen så tæt ind til stigen som muligt.

Sikkerhed:

Den klatrende deltager kan være iført hjelm.

Stigen skal stå på et skridsikkert underlag, så bunden af stigen ikke kan skride væk under deltageren på stigen.

Deltageren som klatrer må kun holde på trinene i tilfælde af stigen vælter.

Deltagerantal:

Minimum 5 pr. stige.

Materialer:

Aluminiumsstige på 2 til 4 meter. Reb. Store madrasser eller andet blødt underlag.

Sted:

Ude og inde. Stigen skal stå på et skridsikkert underlag.

Deltagerantal: 5 - 7

Materialer: Rafter og besnøringsreb eller en stige på 2 meter.

Sted: Ude. Gerne på en græsplæne.

Andre navne fra øvelsen: