Leg som starter i en rundkreds

Frugtsalat

Frugtsalat:

Deltagerne deles ind i grupper

navngivet efter diverse frugter.

De skal skifte plade hvis deres

gruppe nævnes.

Deltagerne tager hver en stol som de sætter i en rundkreds. Der skal være nok stole, så der er nok stole

til alle deltagere på nær én deltager.

Deltagerne inddeles i forskellige frugtgrupper: Jordbær, æbler, pærer, bananer, appelsiner, kiwi osv. Der

behøves ikke at være lige mange deltagere som er samme frugt.

Deltagerne sætter sig nu ned på hver deres stol, på nær en person, som ér "den". Deltageren som er

"den" stiller sig i midten af rundkredsen. Han eller hun skal nu sige en frugt, og alle de der er den frugt

skal rejse sig og finde en tom plads. Personen i midten skal også prøve at nå at finde en tom stol. Den

person, der ikke når at få en stol skal nu stå i midten og vælge den næste frugt.

Hvis "den" der står i midten, siger ‘frugtsalat’ skal alle rejse sig på samme tid og finde en ny plads.

En fin regel er at man ikke må tage en tom plads. hvis det er pladsen lige ved siden af der hvor man

allerede sidder.

Alternativ: Kan "den" sige: "Alle med briller!" "Alle med sorte sokker!" eller noget helt tredje i stedet for

frugter. Det kan skabe lidt variation.

Alternativ: Legen leges som navneleg: En facilitator nævner navnene på de personer som skal bytte plads. Den' som er Den' skal ikke sige noget men blot forsøge at finde sig en plads, så en ny bliver "den".

Deltagerantal: Minimum 10 og maksimalt 30.

Materialer: 

En stol til hver deltager. Har i

ingen stole, så brug noget andet

til at markere deltagernes

pladser med. Det kan være

tørklæder eller liggeunderlagen.

Sted:

Legen kræver plads. der må

gerne være plads imellem

deltagernes pladser i cirklen.

Andre navne for legen: