NAVNELEG

KEND DIN NABO

Kend din nabo!

Navneleg, som leges i mørket

med en lommelygte

Denne navneleg leges i mørke.

Dette spil hjælper deltagerne til lære hinandens navne.

Det er en god 'ice-breaker' første nat i lejren, hvor deltagerne stadig er lidt i tvivl om de andres navne.

En Deltager udpeges til at være "den".

Han tager sin plads i centrum af den kreds, de andre deltagere har dannet.

Deltagerne i cirklen skal sidde på nogle pladser, der kan findes i mørke, da de skal skifte plads i mørket

under legen.

De kan sidde på stole eller der kan ligges liggeunderlag ud så de danner en kreds. 

"Den" der er den lyser pludselig et sekund med hans lommelygte på en af de andre i kredsen og spørger

"Hvem er dine naboer?" Og derefter lyser han kort på personens naboer til højre og venstre for

personen. Hvis den spiller, der får stillet spørgsmålet, ikke kan navnene på begge naboer, bliver han

"Den". Han kravler ud i midten af kredsen og skifter plads med "den". Hvis han kan deres navne,

bliver han spurgt om han kender: ("Den" nævner en af de andre i kredsen). Svare personen i cirklen "ja"

skal alle blive siddende på deres pladser og "den" fortsætter legen ved at lyse på en anden og starte

forfra. Svarer personen i cirkler: "ikke så godt" skifter alle plads i mørket. Inden de skifter plads i mørket,

hilser alle på deres naboer som sidder i mørket ved siden af dem.

Personen der svarede "ikke så godt" sætter sig ud i midten for at være den. den der var "den" der var

"den" finder en plads i kredsen.

Variation:

Når personen der er "den" spørger: "kender du" eks. Pernille skal personen ikke blot sige "ja"

men bevise at han kender hende ved at sige: "Ja" Hun har briller, eller, hun kommer fra Aarhus eller

noget andet om Pernille, der passer om hende. Passer det ikke det personen siger om Pernille siger

Pernille nej og der skiftes pladser.

Deltagerantal: 10 - 36

Materialer: En lommelygte.

Sted:  

Andre navne for legen: