Rollespil

Varulv

The-werewolves-of-millers-hollow

Varulv er et interessant lille rollespil, der kan spilles med simple virkemidler. Spillerne skal være meget loyale over for spillets regler. Legen handler om at bluffe, bedrage myrde og forråde de andre spillere. Spillerne sætter sig i en cirkel, så alle kan se alle. Hele spillet foregår i denne cirkel.

Rollespillets rammer er følgende:
Rollespillet foregår i en lille landsby, hvor der er varulve på spil. Varulvene dræber hvert nat et menneske fra byen. Hver dag efter nattens drab, samles menneskene på byens torv og beskylder alle og enhver for at være varulve. Menneskene udpeger, efter heftige diskussioner, en skyldig som bliver hængt for lycantropi - for at være varulv.
Det er varulvenes opgave i legen at slå alle menneske ihjel og menneskenes opgave at få udryddet varulvene inden det sker.

Varighed: 30 – 60 minutter.

Spillet spilles på følgende måde.
Der samles en gruppe deltagere. Gruppen bør bestå af et ulige antal deltagere. Minimum 7 til 11 deltagere. 11 deltagere er helt perfekt, men der kan godt værer flere med.
Der laves et sæt kort, eller bruges et sæt spillekort til at fordele deltagernes roller i spillet. 
Hver kort har et billede eller navnet på den rolle en deltager har i spillet.
Rollerne er som følger:
- En deltager er spilstyrer.
- To deltagere er "varulve" (der kan være tre varulve, hvis der er over 11 deltagere)
- En er synsk men stadig blot et menneske/byboer
- Resten af deltagerne er mennesker/byboer

Oversigt over deltagernes rollefordeling, hvis der er flere deltager med:

DeltagereVarulveByboerSandsigerske
8251
9261
10271
11281
12381
13391
143101
153111
163121
173131
184131


 
Kortene blandes og fordeles til deltagerne. Billedsiden ned.
(Her er en afgørende regel, og det er at en spiller aldrig må tilkendegive sin sande identitet. Spillernes sande identitet er en hemmelighed for alle andre under hele spillet. Deltagerne må derfor ikke vise sit kort til andre.
Kun spilstyren må røbe sin identitet.
Alternativet til at uddele et kort med spilstyrerens identitet, er at spilstyren blot vælges blandt deltagerne inden de resterende roller fordeles.

Om rollernes mål i spillet:

To spillere er varulve. Varulvenes mål i spillet, er at dræbe alle menneskene i natfasen, en efter en.
De andre er uskyldige mennesker. Menneskene er vågne i dagfasen, her skal de dømme dem som de tror er varulv i natfasen.

En er sandsigerske og er synsk. Sandsigersken kan løbende under spillet få oplyst en medspillers sande identitet. Sandsigersken hjælper menneskene. 
Dag og natfase: 
Spillet spilles løbende hvor der skiftes mellem to faser, en natfase og en dagfase. 

Legen skifter mellem dag og natfasen. Det styrer spilstyren.

Spillet starter i natfasen!
Om natten fortæller spilstyren at alle skal lukke øjnene. (Igen er det vigtigt at alle overholder denne simple regel om at lukke øjnene og holde dem lukket, når deltagerne ikke bliver bedt om andet)
Derefter fortæller spilstyren at varulvene skal åbne deres øjne. spilstyren siger: "Varulve åbn øjnene." varulvene åbner derefter deres øjne og ser hvem hinanden er. Spilstyren bør ligeledes notere hvem varulvene er.
Derefter siger spilstyren: ”varulve, find en at slå ihjel”
Derefter finder varulvene lydløst ud af hvem de skal slå ihjel og peger begge på vedkommende. (Det er vigtigt at varulvene er fuldstændigt lydløse for ikke at røbe sig selv)
Når varulvene har peget på mennesket de vil dræbe og spilstyren er indforstået med det, siger spilstyren: ”Varulve sæt jer ned, og bliv mennesker igen”.  Så sætter varulvene sig ned igen og lukker deres øjne. (varulvene behøver ikke rejse sig, men kan blive siddende i natfasen)
Spilstyren siger nu: ”Sandsigerske, åben dine øjne, se om du kan finde en varulv”
Den synske åbner nu øjnene og lydløst peger på en anden deltager. Det er vigtigt for den synske/sandsigersken ikke at røbe sin identitet for varulvene da de vil være ekstra opsat på at få denne deltager hængt af landsbyboerne eller slået ihjel i efterfølgende natfase.
Når sandsigersken har peget på en anden deltager, kigger den synske over på spilstyren.
Hvis spilstyren nikker ja, så har sandsigersken peget på en varulv.
Ryster spilstyren på hovedet, så har den synske peget på et menneske. Derefter siger spilstyren: ”sandsigerske sæt dig ned og luk dine øjne”
Sandsigersken adlyder (sandsigersken behøver ikke rejse sig fra sin stol).

Alle har igen lukkede øjne

Spilstyren ændrer nu spillet til dagsfasen! og siger: "Nu er det dag. Alle, åben jeres øjne, det er dag. Varulvene har været her i nat”
Spilstyren peger nu på varulvenes offer fra natten. Denne person går øjeblikkelig ud af legen. Personen viser sit kort og efterlader det med billedsiden op. (De døde må ikke tale resten af legen, eller være afslørende for de øvrige deltagere med hensyn til deres roller i legen, men de må gerne se med).
Om dagen samles landsbyboerne/menneskene. Menneskene vil se blod. Spillerne skal nu finde en fælles syndebuk, der skal hænges. Alle diskuterer hvem der skal hænges. Ingen er fredet.
Når menneskene har fundet et offer, udpeges han af det samlede flertal, og spilstyren erklære vedkommende død. (alle udgiver sig for at være mennesker om dagen, ingen kender jo hinandens identitet og må ikke røbe den ved at vise sit kort. Her er varulvenes fineste opgave at bluffe således at et uskyldigt menneske, eller endnu bedrer den synske vil blive hængt. Menneskene skal selvfølgelig forsøge at hænge en varulv). Der kan aftales en tidsramme for dagfasen. Fsks. 3 minutter.
Den hængte deltager viser sit kort og udgår af legen.
 
Så snart den hængte udgår af legen falder nattemørket på, og spilstyren siger: "nu er det nat. alle skal lukke øjnene".

Alle har nu igen lukkede øjne.
Derefter genspiller den natlige seance sig.
Varulvene eller varulven udpeger sit offer.
Sandsigersken – hvis denne er i live, forhører sig om en anden spillers identitet.
Derefter går spillet igen ind i dagfasen.
En ny spiller findes myrdet. Spillet fortsætter således til en side, enten varulve eller mennesker har vundet.

Sådan vindes legen! 
Menneskene vinder hvis alle varulve bliver hængt.
Varulvene vinder, hvis der pludselig er lige så mange varulve som mennesker tilbage i spillet.

Note til legen
Menneskenes opgave i legen er at gætte hvem der er varulve, som jo udgiver sig for mennesker i dagtimerne.
Varulvene skal finde et offer i natfasen og i løbet af dagen forsøge at kaste skyld over på et uskyldigt offer, der skal hænges.
Den synske kan afsløre sig selv på et hvilket som helst tidspunkt for at afslører, hvad han ved. Men han må jo ikke vende sit kort, så de andre, især varulven kan bare bluffe og sige at de er dem der er synsk. Den synske risikerer blot at blive det næste offer for varulvene i natfasen især hvis han ikke får overbevist menneskene om at han er den rigtige sandsigerske og får dem til at udpege en varulv, som så bliver hængt under dagfasen.
 
Lidt praktik under spillet
Under natfasen bør der være lidt baggrundsstøj for at slører varulvenes eller sandsigerskens identitet, samt spilstyrens bevægelser. Det kan være lidt uhyggeligt musik eller blot at alle sidder og nynner eller klapper sig selv på lårene.
Spilstyren bør holde sig stramt til sin rolle i spillet for at undgå at kaste mistanke på nogle af spillerne. Spilstyren skal være en neutral del af spillet
For eksempel bør han sige navnet på den/de roller han henvender sig til først i de sætninger han siger. Som f.eks. "Varulv åbn øjnene" og ikke "åben jeres øjne varulve". Da det kan give anledning til misforståelser blandt spillerne og de kan komme til at åbne deres øjne på forkerte tidspunkter.
Spilstyren bør ikke holde øjenkontakt med enkelte spillere men kigge neutralt ind i midten af cirklen. Han skal for eksempel ikke vende sig mod sandsigersken når han adressere ham.
Igen er det vigtigt at de døde holder deres mund og at spilstyren ikke snakker ud over manuskriptet.
Fordelen ved at have et ulige antal spillere (inklusiv spilstyren) er at man undgår et lige antal spiler i løbet af dagsfasen og derved at få en situation hvor der stemmes uafgjort på personer der skal hænges. Ligeledes vil et spil med et lige antal mennesker (inklusiv spilstyrer) kunne blive afgjort i natfasen af varulvene og deres mord om natten, der vil kunne give varulvene en for stor fordel i spillet.

Mulige variationer:

Når den synske udpeger varulven om natten kan spilstyren sige højt: ”ja det er en varulv” eller ”nej, det er et menneske” undgå at sige: ”han eller hun er…” De andre deltagere ved selvfølgelig ikke hvem der blev peget på, men de kender svaret. Det kan være med til at øge spændingen i spillet.

 

I stedet for at bruge et kort på spilstyren, kan der blot uddeles et ekstra menneskekort. Spillet starter da blot i dagfasen. Med at menneskene hænger en syndebuk. Den hængte bliver spillets spilstyrer.

Den kommende spilstyrer sidder jo endnu ikke inde med relevante oplysninger om de andre spilleres identitet. Ingen kender jo hinandens identitet. Og så kan alle være med til at gejle en lynchstemning op

Ulempen ved dette er at menneskene kan slå en varulv ihjel med det samme således at menneskene har en fordel.

I stedet for at uddele kortene tilfældigt kan spilstyren uddele kortene til hver deltager, således at han ved hvem der er hvem. Det kan være en fordel, hvis deltagerne har spillet flere spil sammen. Ikke nødvendigvis varulv. Det kan gøres med fordel for at opnå en ny gruppedynamik. Til nye spillere bør rollerne fordeles tilfældigt.

Spillet kan selvfølgelig spilles med at alle er så stille som muligt under natfasen. Det er velegnet til de større børn, og kan være med til at skabe et ekstra spændingsmoment i natfasen. Spilstyren kan bruge det som dramatisk effekt ved at trække tiden lidt, når varulvene udpeger deres offer, menneskene vil måske blive en smugle urolige og det kan være med til at skabe mistro blandt menneskene.

Den lydløse udgave kan ikke spilles af alle, og bør kun anvendes til rutinerede spillere.

Hvis der er er flere spillere, dvs. over 13, kan der spilles med en tredje varulv, men det vil være en større fordel at spile i to grupper i stedet, hvis det kan lade sig gøre.

Hvis deltagerantallet er lige, så kan man starte i natfasen. Varulvene får dog ikke lov til at slå nogle ihjel den første nat. Men spilstyren får at se hvem der er varulve, og sandsigersken får lov til at se en anden spillers identitet. Hvorvidt det er en fordel, vides ikke, men man slipper for en total informationsfri dagfase når spillet har sin første dagfase.

Andre roller og regler:

Talisman.

Hvis der er et lille antal spiller. Kan en spiller, et menneske, få en talisman der beskytter mod varulve.

Mennesket kan ikke blive dræbt af varulve i natfasen, men kan stadig blive hængt i dagfasen.

Spilleren med talismanen må selvfølgelig ikke røbe sin identitet og talismanen er en del af spillerens identitet.

Hvis varulvene peger på spilleren med talismanen i løbet af natten, vil spilstyren blot nævne for spillerne inden dagfasen indtræffer, at ”ingen er blevet slået ihjel i nat”. De andre spillere ved stadig ikke hvem der har talismanen, da de jo ikke ved hvem der blev peget på om natten. Denne regel vil give menneskene en lille fordel.

”Amor”

Hvis der er mange deltagere kan dette specialkort spilles.  "Amor"-kortet kan gøre at spillet afvikles lidt hurtigere og det kan også skabe en anden dynamik i spillet ”Amor” udvælges ved at der kan være et hjerte på denne spillers kort.

I starten af spillet, under natfasen, udpeger ”Amor” to af de andre deltagere til at være et ”elskende” par. Amor kan også vælge sig selv som  værende den ene del af det elskende par. Det elskende par bliver vækket i første natfase, efter de er blevet udpeget af ”Amor”, efter at Amor igen har lukket sine øjne. Spilstyren klapper begge de elskende på skuldrene, og de får lov til at se hinanden et kort øjeblik. Det er der kun ”Amor,” spilstyren og det elskende par der ved hvem de er. Det elskende par viser hinanden deres sande identitet.  Det må ikke røbes for de andre før en af de ”elskende dør” for lige så snart en elskende dør, så dør de begge – Når den ene dør af varulvene eller bliver hængt af byboerne, så dør den anden automatisk af hjertesorger.  Ulempen er at "Amor" ikke kender de elskendes identitet. Det elskende par kan være to varulve, en seer, et menneske eller en forening mellem de forskellige roller i spillet. Hvis de to elskende begge er varulve, så kan legen slutte meget hurtigt, derfor bør der kun være en amor med i spillet, hvis der er flere end to varulve med i spillet. Hvis de to elskende er en varulv og en bybo. så kan de vinde spillet ved at slå alle andre ihjel. De elskende vil gører alt for at beskytte hinanden under spillet og kan ikke stemme på hinanden i dag eller natfasen.

 

Der er flere varianter af spilet. Som du kan findes på nettet. se https://cdn.1j1ju.com/medias/af/08/f4-the-werewolves-of-millers-hollow-rulebook.pdf.

God fornøjelse.