Leg som starter i en rundkreds

Klappeleg

Klappeleg

Send et klap videre til din

sidemand. Hvis han ikke er helt

vågen, så går han ud af legen.

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

Der skal nu sendes et "klap" rundt i cirklen.

En starter klappet, som sendes højre om i cirklen. Klapper en deltager to gange vender retningen hvor

deltagerne klapper i. Personer der ikke er opmærksom på hvor "klappet" sendes hen går ud af legen.

Materialer: Ingen

 

Alternativ 1 til klappeleg

Legen minder om legen Zip Zap sporring!

Deltagerne sender lyde rundt i cirklen. 

eksempelvis siges der [DI] sendes lyden rundt højre om. siges der [DA] vender Lyden og fortsætter mod

venstre.

Lyden kan også skifte hver gang man skifter retning.

Materialer: Ingen 

 

Alternativ 2 til klappeleg

Deltagerne starter med at sende et "ja" rundt i cirklen.

Deltagerne står med en opadvendt håndflade – 

Legen udvikles til at hvis en deltagers vender hånden om og siger "nej" betyder det stop & vend.

Det er kombinationen af at der siges "Nej" og hånden vendes der får retningen at vende.

Siges der blot "nej" fortsætter "ja ‘et” i samme retning.

Denne leg kræver stor opmærksom på sidemanden.

Materialer: Ingen

 

Alternativ 3 til klappeleg

Deltagerne sender et ja og nej til henholdsvis højre og venstre rundt i cirklen. "Ja ‘et" og "nej ‘et" ledsages

af en grimasse der kan passe. Siges der ja er grimassen glad. Er grimassen sur er grimassen sur eller

vred.

Materialer: Ingen

 

Alternativ 4 - Klappe over kors

Deltagerne sidder omkring et bord.

Deltagerne skal placere deres hænder foran sidemændene, således at alle har to hænder mellem sine

egne hænder. En hånd fra hver af sidemændene.

En deltager starter med at slå i bordet med en hånd.

Den deltager der har en hånd til højre for den første hånd, slår så også i bordet. Derefter er det den

næste hånd til højre, og så videre rundt om bordet. Hvis en deltager er for langsom, skal hans hånd udgå

og tages væk fra bordet.

Jo hurtigere det går, desto sværere bliver det.

Hvis en deltager slår to slag i bordet, skal man skifte retning og man kører nu venstre om bordet indtil en

slår to gange i bordet og retningen vender igen.

Spillet er slut når der kun er 1 deltager tilbage.

Materialer: Ingen.

Deltagerantal: 7 -36

Materialer: 

Sted:

Andre navne for legen: