Blomsterengen

Blomsterengen

Fangeleg kombineret med vendespil og plantekendskab. Par blomsterbilleder og navne sammen, mens du forsøger at undslippe engens tyr.

Denne leg er en fangeleg, der kombinerer billedlotteri og naturkundskab.

På en græsplæne sættes der en port op - en symbolsk port.

Porten kan være to kegler eller lignende. Deltagerne får at vide at når de går ”ind” ad porten, så de går ind på engen. Når de går igennem porten den anden vej så forlader man fra engen. Engen er på begge sider af porten på et afgrænset område, men deltagerne skal gå i den rigtige retning for at komme ind eller ud. På engen Kaster instruktøren flere små kort med navne eller billeder af blomster. En blomsts navn skrives eller afbilledes på både på et grønt og et rødt kort. Det gælder nu for deltagerne at finde et eller flere par der passer sammen uden at de i mellemtiden bliver taget af ”tyren.” Deltagerne må kun have et kort i hånden af hver farve ad gangen. Deltagerne må ligeledes kun samle kort op hvis de er på engen – altså har gået porten i den rigtige retning. Hvis en deltager bliver taget af ”tyren”, så skal deltagerne efterlade kortene på engen, som de havde i hånden og forlade engen via porten og hvis de får et stik, så gør de det samme.

Tyren må ikke forlade engen, så man kan stikke fra tyren ved at løbe ud af engen – deltageren skal bare huske at løbe den rigtige vej gennem porten.

Deltagernes stik ligger de i deres gruppes bunke eller for sig selv i en bunke. Når alle stik er taget, så findes vinderne.

Når der ikke kan laves flere stik, så slutter legen.

 

Lege kan leges med at en er tyr eller, at hvis en deltager bliver fanget af tyren, så bliver han/hun tyr

Legen kan leges ”alle mod alle”, eller holdvis.

Man kan ligeledes lege med at hvis en deltager forlader engen med kun et kort, så skal de efterlade deres kort på engen.

 

Overvejelser: Det er en god ide at have en til at vogte porten på engen, så man ved hvem der er på engen eller ej – man kan selvfølgelig lege med at de deltagere, der ikke er på engen, skal have en hånd på hovedet, så kan alle se forskel.

Deltagerantal:

7 til 36

Materialer:

Kort i to forskellige farver. En farve er kortene med blomsternavne og den anden farve med billeder af blomster. "Port".

Sted:

Ude på et afgrænset område.

Download:

-