Icebreakers

Blandede bolsjer

For at få gruppedeltagere til at præsentere sig selv over for sit hold så kan det gøres således.

Der skal bruges stykker af slik i forskellige farver. Meget gerne mellem 5 og 6 farver. Det kan være M&Ms, Jellybeans, eller en anden form for bolsje

Hvert holdmedlem skal tage ti forskellige stykker slik. Fortæl deltagerne at de ikke må spise dem.

Hver farve bolsje/slik tildeles efterfølgende en kategori. Eks:

Grøn = Familie.

Rød = Skole.

Blå = fritid.

Gul = Venner.

Sort= fremtid

Lilla = rejse

Hvis en deltager således tager 3 blå stykker slik, så skal han fortælle 3 ting han laver i sin fritid osv.

Hvis man arbejder med kompetencer. Så kan man vælge at, lade deltagerne tage ti bolsjer/slik, hvor antallet stykker af slik i en bestemt farve repræsenterer kompetencerne og hvor de føler sig stærkest

Kompetencerne kan være:

Blå = Intellektuelt

Rød = Følelsesmæssigt

Lille = Åndeligt

Gul = Fysisk

Orange = Selvstændigt

Grøn = Socialt

Deltagerne må undlade og tage en farve, men de andre skal være repræsenteret i deres valg af deres ti farvede bolsjer. Deltagerne skal nu tale om hvorfor de har valgt som de har valgt, og hvordan de kan blive stærkere i de andre kompetenceområder.

Deltagerantal: Små nydanne de grupper på 3 - 9 personer.

Materialer: Bolsjer eller slik i forskellige farver.

Sted: Ude og inde.