Bump

+ Hvad faldt på gulvet?

Hvad var det, der faldt på jorden? 
 Deltagerne sidder i en rundkreds. I midten af rundkredsen ligger der forskellige ting. 
Eks. et nøglebundt. en ske, et tæppe, et grydelåg, en bog, en tegnestift osv. 
Deltagerne skal kigge på tingene i 10 sekunder. Efterfølgende vender de sig rundt og sidder nu med ryggen til tingene. De kan også få bind for øjnene.
Derefter tages en ting op af gangen, og slippes således denne falder på gulvet med et karakteristisk bump. 
  
Deltagerne noterer hvilken ting der er blevet tabt på gulvet, efter hvad de kan vurdere det til ud fra lyden tingen gav da den ramte jorden. 
  
Tingen kan eventuelt tegnes. 

Materialer:

Bind for øjnene. 5 til 10 ting der vil give en karakteristisk lyd, hvis det tabes på et hårdt underlag. Papir og blyant.

Deltagerantal:

3 til 7

Sted:

Ude og inde. Dog skal der være et hårdt underlag/gulv.