Irlandsk fangeleg

Eller "Irlandsk juleaften"

Irlandsk juleaften

Fangeleg, hvor du skal dreje rundtomkring dig selv, hvis du bliver fanget.

Irlandsk tagfat leges som em almindelig fangeleg. Med en fanger, hvor de andre deltagere skal undgå at blive fanget. Hvis en bliver fanget, så skal vedkommende snurre ti gange rundt omkring sig selv mens han/hun holder den ene hånd på jorden. Personen er derefter fri igen til at deltage i legen.

Legen(e) leges på et lille areal i forhold til deltagerantallet. De fangede, som snurrer kan med fordel forlade ”banen” mens de snurrer omkring sig selv, så der ikke snurre ind i andre deltagere.

 

Irlandsk juleaften er den samme leg, men med den forskel, at her bruger man en kort pind som man holder mellem sin pande og jorden mens man drejer rundt omkring sig selv.

 

Legen(e) leges på et lille areal i forhold til deltagerantallet. De fangede, som snurrer kan med fordel forlade ”banen” mens de snurrer omkring sig selv, så der ikke snurre ind i andre deltagere.

Når legen(e) leges er det en god ide at lave en eller anden form af flydende udskiftning af fangeren.

Deltagerantal:

8 til 36

Materialer:

En kort pind.

Sted:

Ude, på et afgrænset område.

Download:

-