Samarbejde

Op på kassen

Deltagerne skal hjælpe hinanden op på en mælkekasse, ved at de hjælper hinanden med at holde balancen.

En mælkekasse sættes på jorden. Omkring kassen afmærkes der en firkant/cirkel, så der fra firkantens kant, hele vejen rundt, og ind til kassen er ca. 60 cm, eller det der svarer til et stort skridt. holdet skal stå uden for firkanten. Holdet skal nu kollektivt op på mælkekassen uden at nogle rører jorden i firkanten. Lad deltagerne selv finde deres løsning! 

Prøv at tilføje reglen, at alle skal bevæge sig op på kassen samtidigt.

Eller. Prøv at tilføje reglen, at alle skal bevæge sig op på kassen en ad gangen.

Tip: Fikser mælkekassen til jorden med pløkker , så den ikke rykker sig.

Deltagerantal: 4 - 7

Materialer: Mælkekasse. Afmærkning til firkant. Pløkker.

Sted: En græsplæne

Andre navne for legen: