KAMPLEG

GØGEUNGER

Gøgeunger

Vær en gøgeunge. Skub de andre unger ud af din rede.

Gøgen lægger sit æg i andre fugles reder. Når gøgens æg udklækker, så skubber gøgeungen de andre

unger eller æg ud af reden. Og da alle elsker deres børn uanset hvad, så bliver fugleparret som lavede

reden ved med at opfostre gøgeungen som var den deres egen. således kan man se at et solsortepar

opfostre en gøgeunge i naturen.

På jorden tegnes der et antal lige store firkanter ved siden af hinanden. Firkanterne skal ikke være meget

større end at deltagerne lige kan være i firkanterne. Hver firkant har et nr.  Nummer et skal ligge ved

siden af nr. to, to ved tre osv.

Alle gøgeungerne/deltagerne går ind i firkant nr. et. Det gælder nu om at skubbe de andre ud af

firkanten. Så snart en deltager er skubbet ud af firkant et stiller han sig i firkant to og forsætter at skubbe

de deltagere der er kommet over i firkant to ud. Bliver man også skubbet ud af firkant to fortsætter man

til firkant tre osv. Der skubbes indtil der står en tilbage i firkant et, to, tre osv.

TIP: Der kan leges med at man kun må have armene ned langs siderne og hænderne skal rører lårene.

Hvem er de største gøgeunger.

Deltagerantal: 3 - 20

Materialer: Afmærkning til bane.

Sted: Ude. på en græsplæne hvor banen er mærket op.