Følekimslege

Citronerne!

Denne leg leges i et lille rum med få deltagere. Alle deltagerne får bind for øjnene.

I rummet spredes der det samme antal citroner som der er deltagere. Deltagerne skal nu finde en citron hver på gulvet. Når en deltager har fundet en citron, så sætter deltageren sig ned og studere citronen – stadigt med bind for øjnene. Deltageren føler, dufter, vurdere formen, overfladen og vægten osv. Deltagerne må ikke lave mærker i citronen. Når alle deltagerne har studeret og er fortrolige med deres citron, så holder de citronen op i luften. En instruktør kommer nu og skriver deltagerens navn på deres citron og samler citronerne ind. Når alle citroner er samlet ind, så spredes de igen i rummet. Deltagerne skal nu finder deres egen citron. Stadig med bind for øjnene. Deltagerne må selvfølgelig tale med hinanden.

Når deltageren er tilfredses og mener de har deres egne citroner så fjerner deltagerne deres øjenbind og ser hvad der står på den citron de har i hænderne.

Tips: Tuschen bør være lugtfri, så det ikke sløre lugten fra citronerne. Citronerne kan snittes med få primitive symboler i skrællen så de bliver nemmere at genkende. Dette er velegnet til mange deltagere eller hvis deltagerne ikke er så gamle.

Husk at anvende citronerne til jeres madlavning efterfølgende. Madsvineri er uacceptabelt!

Materialer: Brikker til puslespil. Bind for øjnene.Bind for øjnene og en citron/appelsin til hver deltager. En tusch som kan tegne på citroner.

Deltagerantal: 3 - 9. (9 er mange deltagere til denne leg)

Sted: Inde. Gerne i et lille rum, så deltagerne nemt kan finde citronerne. (Det er ikke det de skal bruge tiden på i denne leg)

Andre navne for legen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombi-følekims

Her leges der en følekims med 5 – 10 forskellige ting.

Tingene har forskellig størrelse.

Tingene placeres i en beholder/kasse med et tæppe over.

Legen starter som en klassisk følekims. Holdet har 1 minutter til at føle sig frem til hvad der gemmer sig i kassen. Alle på holdet må/skal føle på samme tid.

Holddeltagerne må ikke tale sammen i dette tidsrum.

Når tiden er gået, så kommer der en twist på opgaven.

Holdet får nu til opgave at næven tingene efter størrelse, hvor de skal nævne den største ting først. De får 2 minutter til at tale sammen og forberede deres svar på opgaven.

Efter dette tidsrum er gået, så præsentere holdet deres svar.

Materialer: Bind for øjnene 5 til 10 unikke ting som har forskellig størrelse 

Deltagerantal: 3 - 9.

Sted: 

Andre navne for legen: Føletwist