Følekimslege

Kombi-føle!

Her leges der en følekims med 5 – 10 forskellige ting.

Tingene har forskellig størrelse.

Tingene placeres i en beholder/kasse med et tæppe over.

Legen starter som en klassisk følekims. Holdet har 1 minutter til at føle sig frem til hvad der gemmer sig i kassen. Alle på holdet må/skal føle på samme tid.

Holddeltagerne må ikke tale sammen i dette tidsrum.

Når tiden er gået, så kommer der en twist på opgaven.

Holdet får nu til opgave at næven tingene efter størrelse, hvor de skal nævne den største ting først. De får 2 minutter til at tale sammen og forberede deres svar på opgaven.

Efter dette tidsrum er gået, så præsentere holdet deres svar.

Materialer: Bind for øjnene 5 til 10 unikke ting som har forskellig størrelse 

Deltagerantal: 3 - 9. 

Sted:

Andre navne for legen: Føletwist