Følekimslege

En tung byrde

Deltagerne stiller sig i en cirkel med bind for øjnene. En instruktør går rundt om cirklen og placere på skift sine hænder på skuldrene af deltagerne. Ved nogle deltagere lægger instruktøren en papirserviet idet hænderne placeres på skuldrene. De deltagere, som mener de har en serviet til at ligge på en skulder skal efterfølgende træde et skridt frem. 
Legen kan være en udfordring for børn med en underudviklet taktilsans. Deltageren skal være meget opmærksom på berøringen på skuldrene for at kunne mærke at der blev lagt en tynd, næsten vægtløs serviet på en af deres skuldre. 

Tip: Brug engangs-karklude istedet for servietter!

Materialer: Bind for øjnene. Servietter.

Deltagerantal: 8 til 15. Legen virker bedst med en lille gruppe deltagere.

Sted: Inde. Ellers blæser servietterne væk!

 

Andre navne for legen:

Føl og tegn

Tegn den ting eller form du tror du mærker på. 
Deltagerne skal føle sig frem i blinde og efterfølgende tegne det de mener at have følt.

Eks. Klip en form eller et simpelt billede ud af at stykke kratigt karton. Lim billedet/formen på et andet helt stykke karton.

Eks: Læg en ting i en følekasse. Lad deltagerne føle sig frem inden de tegner det de har følt på.

Eks. Spænd et reb ud i en form. Sikre formen med pløkker, så rebet ikke flytter sig. Dettageren får bind for øjnene. Lad deltagerne kravle langs rebet ved at føle sig frem. Deltageren skal efterfølgende tegne den form som deltageren tror rebet er spændt ud i. 

Materialer: Se eksempler! Bind for øjnene.

Deltagerantal: 3 - 9. Legen virker bedst med en lille gruppe deltagere.

Sted: Ude og inde.

Følekasse

En deltager stikker armene ind i en papkasse gennem et par huller, der er lavet i siderne af kassen, og føle på en eller flere ting som ligger i kassen. 
Deltageren med armene i kassen skal beskrive tingen i kassen, om de er varme, kolde, bløde, hårde, runde, kantet, osv. for de andre deltagere, inden de "andre" deltagerne i fællesskab gætter hvad der gemmer sig i kassen. 

Materialer: En Følekasse. Forskellige ting.

Deltagerantal: 3 - 9. Legen virker bedst med en lille gruppe deltagere.

Sted: Ude og inde

Om følekassen: En følekasse er en kasse, hvor en eller flere deltagere kan stikke deres hånd eller hænder ind i uden at de kan se ind i følekassen. 

Hvad pokker!

Hvad pokker! Er i bund grund en klassisk følekimsleg, hvor deltagerne skal føle sig frem til, hvad der gemmer sig under tæppet. Men ved denne kims leg, så skal der bruges ting som spejderne ikke kender. 
Det kan være: 
-Specialværktøjer 
-Elektriske komponenter 
-Andre dippedutter som virker ukendte for deltagerne. 
For at holde styr på hvad de føler sig frem til, så må de opfinde et begrebsunivers af opdigtede navne for at kunne beskrive dem. 
Deltagerne kan beskrive formerne på det de mærker og evt. funktion. Deltagerne kan ligeledes forsøge at tegne det de føler dig frem til. 
Hvis tingen under tæppet skal tegnes, så kan man lege med at den der føler sig frem ikke må tegne, men kun forklare de andre hvad de skal tegne. 

Materialer: Et tæppe. flere ting som er fremmede for deltagerne. papir og blyant.

Deltagerantal: 3 - 9. Legen virker bedst med en lille gruppe deltagere.

Sted: Ude og inde.

Som kinesisk hvisken 

Frimurekoden kan laves som en form for kinesisk hvisken hvor deltagerne skal bruge følesansen. Alle deltagere, på nær en, får bind for øjnene. Deltagerne skal stå på en lang række. Den som ikke har bind for øjnene skal stå sidst i rækken. 
En instruktør skal sende et kort ord med frimurekoden, til den første i rækken som derefter sender den ned i rækken af blinde deltagere. Den sidste deltager, som ikke har bind for øjnene skriver den sendte kode ned. Når hele koden er sendt og modtaget, så kan alle på holdet fjerne deres bind for øjnene og løse koden sammen. Måden koden sendes på er, at alle står med en hånd fremme med håndfladen op.  Instruktøren "tegner" nu et bogstav fra frimurekoden, med sin finger, i hånden på den første deltager. Derefter sender den ene blinde deltager bogstavet til den næste, ved at "tegne" bogstavet/frimuresymbolet for bogstavet i hånden på den næste, indtil bogstavet kommer ned til den seende, som så skriver bogstavet ned. 
Den seende kan stå med ryggen til de andre indtil han selv skal modtage bogstavet. Når han selv modtager bogstavet, så kigger han selvfølgelig væk fra den hånd, hvori han modtager frimurekoden. 
Kodeordet sendes således, bogstav for bogstav, gennem rækken deltager for deltager. 
Instruktøren hjælper de blinde med at finde hinandens hænder når de skal ”skrive på hinanden.” 
Deltagerne kan også "tegne" koden på ryggen af hinanden. 
Til denne leg bør man bruge den engelske frimurekode: free mason ciper. - Den seende bør have en Nøgle til den kode der anvendes. 
Man kan også bruge den almindelige morsekode. 

Materialer: Frimurekoden. Papir og blyant. Bind for øjnene.

Deltagerantal: 3 - 9. Legen virker bedst med en lille gruppe deltagere.

Sted: Ude og inde.

Følepusle

Der fremstilles en række brikker. Brikkerne kan laves i pap på 40x40 cm.

Brikkerne er firkanter. Hver kant på en brik er beklædt med et materale som føles specielt. Hvis to brikker skal ligge op af hinanden, så er deres kanter som støder op mod hinanden, beklædt med det samme materiale.

TIP:

For at gøre legen "nem" så:

Lad alle brikkernes kanter, to og to, være beklædt beklædt med unikke materialer, som føltes specielt. Dvs. at materialerne ikke går igen på brikkerne mere på de to sider som passer sammen!

Lad yderkanten være beklædt med det samme materiale hele vejen rundt.

For at øge sværhedsgraden, så kan kan flere brikker have de samme materialer på siderne. men det er kombinationen af materialerne på de 4 sider der afgør, hvor de skal ligge i puslespillet. Her er det især vigtigt at yderkanterne på puslespillet er af det samme materiale.Materialer: 
Bind for øjnene.

Tip: Giv først deltagerne instruktionen til opgaven, når de har fået bind for øjnene. det gør legen sværre.

Tip: Lad deltagerne lægge puslespillet op ad en væg, så brikkerne ikke skøjter rundt for dem!

Begræns antallet af brikker til 16 (4x4) eller 20 (5x4)

Materialer: Brikker til puslespil. Bind for øjnene.

Deltagerantal: 3 - 7. Legen virker bedst med en lille gruppe deltagere.

Sted: Ude og inde. Gerne således at den ene side af puslespillet kan lægges op ad en væg.

Citronerne

Denne leg leges i et lille rum med få deltagere. Alle deltagerne får bind for øjnene.

I rummet spredes der det samme antal citroner som der er deltagere. Deltagerne skal nu finde en citron hver på gulvet. Når en deltager har fundet en citron, så sætter deltageren sig ned og studere citronen – stadigt med bind for øjnene. Deltageren føler, dufter, vurdere formen, overfladen og vægten osv. Deltagerne må ikke lave mærker i citronen. Når alle deltagerne har studeret og er fortrolige med deres citron, så holder de citronen op i luften. En instruktør kommer nu og skriver deltagerens navn på deres citron og samler citronerne ind. Når alle citroner er samlet ind, så spredes de igen i rummet. Deltagerne skal nu finder deres egen citron. Stadig med bind for øjnene. Deltagerne må selvfølgelig tale med hinanden.

Når deltageren er tilfredses og mener de har deres egne citroner så fjerner deltagerne deres øjenbind og ser hvad der står på den citron de har i hænderne.

Tips: Tuschen bør være lugtfri, så det ikke sløre lugten fra citronerne. Citronerne kan snittes med få primitive symboler i skrællen så de bliver nemmere at genkende. Dette er velegnet til mange deltagere eller hvis deltagerne ikke er så gamle.

Husk at anvende citronerne til jeres madlavning efterfølgende. Madsvineri er uacceptabelt!

Materialer: Bind for øjnene og en citron/appelsin til hver deltager. En tusch som kan tegne på citroner.

Deltagerantal: 3 - 9. (9 er mange deltagere til denne leg)

Sted: Inde. Gerne i et lille rum, så deltagerne nemt kan finde citronerne. (Det er ikke det de skal bruge tiden på i denne leg)

kombi-følekims

Her leges der en følekims med 5 – 10 forskellige ting.

Tingene har forskellig størrelse.

Tingene placeres i en beholder/kasse med et tæppe over.

Legen starter som en klassisk følekims. Holdet har 1 minutter til at føle sig frem til hvad der gemmer sig i kassen. Alle på holdet må/skal føle på samme tid.

Holddeltagerne må ikke tale sammen i dette tidsrum.

Når tiden er gået, så kommer der en twist på opgaven.

Holdet får nu til opgave at næven tingene efter størrelse, hvor de skal nævne den største ting først. De får 2 minutter til at tale sammen og forberede deres svar på opgaven.

Efter dette tidsrum er gået, så præsentere holdet deres svar.

Materialer: Bind for øjnene 5 til 10 unikke ting som har forskellig størrelse 

Deltagerantal: 3 - 9.

Sted: 

Andre navne for legen: Føletwist