En Sketch

Ømanden

Rammer for sketchen:

En kaptajn står på broen af et skib og fører båden. Ind kommer styrmandseleven.

 

Eleven: Der er godt nok mange ubeboede småøer i dette farvand.

Kaptajn: Ja. Herude kommer der ikke mange både.

Eleven stiller sig også op og kigger, da han får øje på en ø.

En Ø-mand i det fjerne som står og spjætter og råber (ingen kan hørerhvad han siger for han er så langt væk). Eleven stirrer.

Eleven: Hvad laver han derude. Han er helt vild?

Kaptajnen: Det ved jeg ikke, men det gør han hver eneste gang, vi sejler forbi. 3 gang på 3 år, sikke en tosse.

Roller: 2

Kaptajn

Styrmandselev

Rekvisitter:

Kikkert