Løb med poster

Andre løb - Ide til løb i hytte!

Deltagerne deles ind i hold med 2 -3 personer på.

Holdene får et kort over den pågældende hytte.

I hytten er der gemt et antal poster. Hver post skal findes med en ledetråd. Ledetrådene er på små kort, som er klippet ud enkeltvis. Der bør være flere poster og ledetråde, end der er hold.

Et hold tager en ledetråd og beholder den indtil de har fundet og løst den pågældende post, eller til at de giver op, hvis de nu ikke kan løse eller finde posten. Når et hold har løst deres post tager de en ny ledetråd til en ny post og aflevære den gamle.

Det gælder for holdene om at finde og løse flest poster. I dette tilfællede er posterne gåder, hvor de skal gætte bynavne.

Kort over en hytte

Eksempel på kort.

Skitsetegning med beskrivelse af rummenes funktioner. Kortet er inddelt i felter.

Kortet fungerer som svarark, hvor deltagerne notere deres svar.

Ledetråde til posterne

Eksempel på kort.

Ledetrådene skal bruges sammen med kortet.  Nogle poster skal også findes ud fra billeder, gåder eller sund fornuft.

Ledetråde

Posterne

På hver post skal holdene gætte et bynavn. De skal passe på ikke at røbe deres svar, da det gælder om at løse alle posterne før de andre.

Kan holdene ikke løse gåden, så er der en Juniorkode i hver byskilt med det bynavn der skal gættes.

Tip: Hæng posterne op med malertape, så ødelægger i ikke hyttens inventar.

Hvis I ikke lige skal besøge Kvinten ved Herning, så kan posterne stadig bruges til et løb i den hytte i skal besøge.