Løb med poster

Natløb - Krydderismuglerne

Deltagerne deler sig i to hold. Smuglere og spioner.
Legen leges bedst om natten i et kopieret eller skovklædt terræn, hvor der er mulighed for at gemme sig.

Arealet som spilles på skal være relativt stort og synligt afgrænset så spillerne ved hvor banen er.
Smuglerne og spionerne har hver deres "banehalvdel" dvs. at holdene har en base i deres ende af arealet. Der henholdsvis fungerer som handelsstation for smuglerne og base for spionerne.
I Hver Base/handelsstation sidder der en scorekeeper som holder øje med pointene.
Han skal modtage smuglernes varer og spionernes konfiskerede smuglergods.
På handelsstationen, som for smuglerne, ligger i spionernes ende af banen, kan de sælge/aflevere deres smuglergods. I deres egen ende ligger deres base hvor de kan få nye smuglervarer.
ved spionernes base(smuglernes handelsstation) kan spionerne aflevere de smuglervarer de har konfiskeret.

Efter alle har fået fortalt reglerne går hvert hold til sin banehalvdel og ligger en strategi for legen.
Smuglerne skal smugle følgende smuglervarer fra deres base til handelsstationen.
Smuglervarerne er små stykker papir/træbrikker/balloner med varens navn og værdi.
Varerne kan ligeledes være ting: jo større ting jo højre værdi. Hvis der bruges ting er det vigtigt at alle ser tingene først således at alle ved hvordan smuglergodset ser ud.
 

Chokolade -  50 point.  Mængde: 10

Sukker -        75 point.  Mængde: 8

Dyrehuder -  100 point. Mængde: 8

Krudt -          150 point. Mængde: 6

Design for nye hemmelige våben - 300 point. Mængde: 3

Kort til begravet skat - 500 point. Mængde: 1


Hvert hold skal have en synlig holdfarve, så alle kan se hvem er hvem, især hvis der er mange deltagere.
Smuglerne skal nu smugle deres varer fra deres base ned til handelsstationen. Basen og handelsstationer er områder på 10x10 meter.
Smuglerne har kun helle de to steder. Hvis de bliver fanget af en spion skal de stå stille og lade sig visitere
Spionen må kun visitere smugleren i et minut, eller til smugleren har talt højt til eks. 100. En spion kan kun fange en smugler af gangen.
Smugleren må gemme smuglergodset på sig men kun i de yderste lag tøj og ikke inde direkte på kroppen og på intime steder.

Hvis spion ikke kan finde papiret/smuglergodset inden for et minut(eller der er talt til 100) Slippes smugleren fri til at forsøge at komme frem til handelsstationen. Hvis spion finder "smuglergods" skal han bringe det til sin base, imens kan smugleren returnerer til sit hovedkvarter til at modtage et andet stykke papir.

Hvis en smugler kommer frem til handelsstationen, skal han giver sine varer til scorekeeper, og bliver eskorteret tilbage til sit eget hovedkvarter af en person eller leder der har tilsyn til spillet.

Spillet fortsætter i en fastsat periode over to omgange, så begge hold prøver at være smuglere og spioner. Når det slutter tælles pointene sammen på de smuglede varer, og en vinder er erklæres.

Materialer: Smuglergods, minestrimmel til markering af banen.

 

Variation af smuglerløb:

Dette løb er til de lidt større børn.
Der leges indenfor et aftalt område, og det må gerne være stort. Gerne i en skov ellet i et kuperet område, hvor holdene og tolderne har mulighed for at gemme sig lidt.

Holdene, gerne på 3-4 personer, har erhvervet sig ligt penge(en møntfod som er opfundet til lejligheden)
De skal nu købe narko(fyldte balloner) af en Narkobaron. Narkoen skal nu smugles over grænsen til pusherne. Men grænsen er bevogtet af toldere. Hvis holdene bliver fanget af tolderne konfiskeres narkoen (springes holdets balloner) og de skal derfor erhverve ny narko.
Det gælder om at få flest penge.
Priserne på Narkoen svinger under legen. Salgsprisen kan med fordel stige i løbet af legen.

Hvis legen leges på en tur kan de erhvervede penge bruges til at købe ting ind, der kunne være rare at have på en lejr. Det kunne være brusebilletter hvis det ellers ikke er muligt at gå i brusebad, eller dessert til aftensmaden hvis slikken er ved at løbe op eller at man får transporteret sin oppakning et stykke hvis man skal på hike. Det kan øge motivationen på løbet hvis deltagerne ved dette inden løbet.
Priserne kan fastsættes efter løbet når man ved hvilke summer det enkelte hold har. Man kan evt. lave en forhandling med det enkelte hold.

Materialer: Balloner, en møntfod

 

Forskel på de to variationer af smuglerløb. I første beskrivelse er der to hold, der skifter roller. Det kan godt blive ret vildt og det er ikke velegnet til de yngste deltagere.

I den anden variation er der faste toldere. Det gør at tolderne bedre kan planlægge nogle faste regler de vil overholde under legen - hvor vildt det skal være. Når holdene skifter roller, som i det første eksempel, er der oftest en stemning af "gengæld" især i anden runde af legen og der bliver gået mere til vaflerne.