Løb med poster

Temaløb - Lagkageløb - auktion

Lagkageauktionen - Har du penge, så kan du få Lækker lagkage!

Deltagerantal: Minimum 3 hold med mindst 3 deltagere på.

Materialer: Ingredienser til lagkage og materialer til posterne!

Dette er en variation af det klassiske lagkageløb. Holdene skal købe ingredienser til deres lagkager på en auktion, hvor de skal byde mod de andre hold.

Indledning:

Deltagerne bliver inddelt i hold.

Holdene bliver fortalt om kernen i legen. Der vil blive afholdt en auktion over nogle ingredienser, som vil kunne indgå i en lækker lagkage. Deltagerne får at se, hvad der er på auktion af lækkerier. For at kunne byde i auktionen på de forskellige ting, så skal holdene selvfølgelig have noget valuta. Holdene skal derfor ud at løse nogle forskellige arbejdsopgaver for at tjene den gængse valuta.

Lagkageløbet består af to delopgaver:

Delopgave 1: Tjene penge!

Deltagerne skal ud at anskaffe sig noget valuta. Det kan eksempelvis være lagkagedollars.

Deltagerne deles op i små hold. 3 til 4 deltagere er ideelt.

Opgaverne er baseret på et akkordprincip. Jo mere holdene yder på en post, jo mere tjener de. Holdenes præstationer sammenlignes. Der uddeles valuta alt efter i hvilken rækkefælge holdene klarede sig bedst på posterne. Holdene får et fast tidsrum til at besøge så mange poster som muligt, for at tjene deres valuta.

Delopgave 2: Auktionen.

Et plot i legen er at. Der er ingredienser til mange forskellige udgaver af lagkager, som bortauktioneres. Der kan holdes to eller flere auktionsrunder. Første runde kaldet: ”Brødet”. Her er der forskellige typer brød, som kan anvendes i en lagkage. Forslag til andre auktionsrunder: ”Frugten” og ”Tilbehøret”

Hvis der er 5 hold i legen, Så afholdes der 5 auktionsrunder om ”brødet”. Men der er ikke lagkagebunde til 5 hold, men måske 3 sæt lagkagebunde (til 3 hold). 5 stykker rugbrød (til 1 hold) og 5 stykker toast (til 1 hold).

En af auktionerne i brødrunden kan evt. være en ”prøv lykken auktion” over noget som holdene ikke ved hvad er, kun at det er en og anden form for brød, der kan bruges til lagkagen.

Holdene får at se hvad der er på auktion inden en auktionsrunde starter, så de har mulighed for at planlægge hvad de vil byde på.

Det samme gælder frugt. Hvis der er 5 hold, så er der 5 auktionsrunder med forskellige frugter. 2 forskellige frugter i hver auktionsrunde er egnet. Her kan en af runderne ligeledes være en ”prøv lykken runde”

I dette eksempel er der 10 auktionsrunder. 5 med brød og 5 med frugter.

Tip:

- Bortauktioner de ”gode” lagkageingredienser først.

- Er der få hold med i legen så hold flere auktionsrunder!

Forskellige regler, som kan anvendes:

- En regel kan være at, Hvert hold må kun købe en ting fra hver auktionsrunde. Her angives der et minimumsbud til hver auktionsrunde, så intet hold sidder og regner med at de kan få noget gratis. (god regel til yngre deltagere)

- Samme mængde Topping, fløde og creme udleveres til alle hold.

- Alle tingene, som er købt på auktionen skal anvendes i holdes lagkage.

- Ingen hold må besøge samme post to gange.

- Kun en fra hvert hold må byde på auktionerne.

- Indsæt et minimumsbud i hver auktionsrunde.

- Holdene skal have penge til de bud de afgiver.

- Holdene må gerne købe flere ting i hver auktionsrunde for at drive priserne op. Holdene skal bare huske på at de skal bruge alle indkøbte ting i deres lagkager. Hvis et hold således ikke får købt noget i en auktionsrunde, så får de en ”ØV erstatning” eksempelvis. I brødrunden – et stykke krydret naanbrød - Lækkert men ikke i lagkage. (God regel til unge og ældre deltagere)

”ØV erstatningen i ”Frugtrunden” kan være en revet kartoffel osv.

Penge:

På hver post angives der et kriterie for, hvordan holdet kan tjene penge og hvor mange pege. For eks. fra 2 til 10 valutaenheder.

Som eksempel: Hvis der er er 5 poster, så kan et hold minimum tjene 10 valutaenheder og maksimalt 50 valutaenheder. Det skal man have i baghovedet når man angiver prisen for minimumsbud i hver runde. Holdene skal jo som minimum have muligheden for at kunne byde minimumsprisen i hver af de budrunder der er!

Penge for placeringer på posterne (5 hold)

1. Plads 10 valutaenheder.

2. Plads 8 valutaenheder.

3. Plads 6 valutaenheder.

4. Plads 4 valutaenheder.

5. Plads 2 valutaenheder.

Pointkort på posterne:

På posterne udfyldes der en oversigt af holdenes resultater. For at finde holdenes placering på posten.

Hvis der er et forskelligt antal deltagere på holdene, så laves der en lille Mellemregning. Mellemregningen er holdets resultat delt ud på antallet af holdets medlemmer, så et hold på 3 kan sammenligne deres resultat med et hold på 5 deltagere.

Tidsplan: (2 timer)

0 – 10 min:     Opstart.

10 – 50 min.    Delopgave 1 – Tjen penge.

50 – 60 min.    Afregning for holdenes arbejdsindsatser.

60 – 90 min.    Delopgave 2 – Auktion.

90 – 120 min.  Anret og spisning af lagkage.