Løb med poster

Natløb - Zombie Apokalypse

Sted: En skole, en bygning med mange rum eller en stor skov.

Deltagerantal: 30 - 80. Deltagerne deles op i tre hold. Zombier, Hjælpere og overlevende af apokalypsen. Deltagerne kan fordeles således: 50% zombier 10%hjælpere og 40%overlevende.

Materialer: Udklædning, minestrimmel. Hver gruppe bør have et armbånd i en bestemt farve, så man kan genkende dem, eller de kan være klædt ud – det vil selvfølgelig virke bedre for legen. Banen kan ligeledes gøres mere uhyggelig med belysning og effekter.

Plot: Målet for legen er at de overlevende for apokalypsen skal tilbage til et aftalt sted, kaldet startpunktet eller ground zero, uden at blive fanget af zombier. Startpunktet er et hemmeligt sted, som ikke afsløres for de overlevende ved legens start. Zombierne og hjælperne starter her.

De overlevende starter et andet sted væk fra startpunktet. De får blot at vide reglerne, hvor legen foregår og i hvilken retning startpunktet ligger i og evt. hvilken etage.

Legen starter med at de overlevende bevæger sig ud på området hvor der leges. Et minut efter begynder zombierne at lede efter dem. Et minut senere kommer hjælperne ud på banen.

Hjælpernes opgave er at hjælpe og guide de overlevende tilbage til startpunktet. Zombier kan ikke tage hjælpere. Og det vil give de overlevende en bedre chance for at komme tilbage til startpunktet mere sikkert hvis de får hjælp af en hjælper. Der er ikke lige så mange hjælpere som der er overlevende, så alle overlevende kan ikke få hjælp af en hjælper og må forsøge at komme tilbage til startstedet selv. En gruppe hjælpere kan slå ring om en gruppe overlevende og guide dem tilbage til startpunktet eller en hjælper kan løbe foran den overlevende og prøve at blokere for zombierne så den overlevende kan komme forbi. Hjælperne gemmer sig bestemte steder på banen. Det aftales med hjælperne før legens start. Det vil sige at de overlevende skal finde en eller flere hjælpere hvis de vil have hjælp af disse. Hvis en hjælpers overlevende bliver taget, så løber denne hjælper tilbage til ”sit” sted på banen. Hjælperne bør ikke kunne snakke, kun udføre de ordre de får af de overlevende som de skal hjælpe. De må således kun pege i den retning som startpunktet ligger. Hvis en overlevende kommer for langt væk for sin hjælper, så skal hjælperen også løbe tilbage til ”sit” sted

En zombie fanger en overlevende ved at røre den overlevende. Når den overlevende bliver fanget, fører zombien den fangede tilbage til startpunktet og den fangede klædes ud som zombie og deltager nu i legen som zombie. Man kan ligeledes lege med at man som zombie kun må være i et bestemt område, så når de overlevende løber fra et bestemt område til en anden, så har de mulighed for at slippe fra en bestemt zombie (det bør de overlevende selvfølgelig ikke vide noget om) Hvis en overlevende bliver taget af en zombie, så bliver den overlevende til en zombie.

De overlevende, som kommer tilbage til startpunktet uden at blive taget af en zombie vinder personen legen. De personer der kommer tilbage til startpunktet, kan evt få en lommelygte og få tildelt et sted på banen og indgå i legen som hjælper.

Hvis legen leges om natten, som den bør, så kan man lege med at de eneste der må have lommelygter, er hjælperne. Det er især velegnet hvis man leger legen på en stor skole.

Flere regler:

-Gruppen af zombier bør være større end de to andre grupper. En ca. fordeling af grupperne kan være: 50% zombier 10%hjælpere og 40%overlevende

-Zombierne må godt række hen over hjælpere for at tage en overlevende. Så hvis flere hjælpere danner ring om en overlevende, så må zombien godt række ud efter den overlevende, igennem hullerne i cirklen.

-Fairplay – Alle som leger med, forpligter sig til at overholde reglerne. Legens deltagere må ikke gøre skade på de andre. Zombier må ikke takle overlevende. Og der må ikke slåes og sparkes eller kastes med ting for at komme væk for en zombie.