Mærker og duelighedstegn

Kaoskontrol

Forening:  KFUM spejderne

Varighed: Et foreningsmøde.

Formål
Spejderne skal lære at tage ansvar og turde handle som en gruppe i uventede situationer. De skal blive i stand til at skabe overblik, vælge mellem flere muligheder og træffe et valg, selvom det måske ikke kan være det perfekte valg.

Mål_

Kan yde basal førstehjælp.
Lære om hvad et kompromis er, og hvad det betyder for den enkelte og fællesskabet.
Opleve hvordan læring i én kontekst kan bruges i en anden.

Derfor gør vi det:

Det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget!

Det er vigtigt at være i stand til at handle ud fra situationen, selv om man ikke har kunnet forberede sig på den. Det kan være ved ulykker, hvor man skal være i stand til at yde førstehjælp, men det kan også være i mange andre situationer.

Når børn udfordres i trygge rammer og oplever, at de finder en løsning, selv om de begår fejl undervejs, bliver de klar til også at handle i uventede situationer.

 

Beskrivelse til spejderne
Det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget. Dette mærke hjælper dig til at blive bedre til at handle i uventede situationer. Vi øver os i at have overblik, finde forskellige muligheder og tage valg. Vi skal øve os i at se, hvilke konsekvenser vores handlinger har, og så vælge den bedste handling.

Deltagerantal: Mange. lad deltagerne arbejde i patruljer. 

Kaosløb

Dette kaosløb handler om at patruljerne skal løse en hovedopgave. I dette tilfælde skal hver patrulje lave et køretøj i LEGO. Patruljerne har intervaller af 3 minutter til at bygge på deres hovedprojekt - LEGO køretøjet. Imellem intervallerne af de tre minutter er der ekstra opgaver som holdene skal løse. Løbet skal foregå i et højt tempo. Patruljerne skal opleve at arbejde sammen i er kaotisk miljø.

Derfor mener Idespejdspejd at dette løb passer til mærket "kaoskontrol"

Stres skaber kaos og kaos giver stress. Løbet kan sætte fokus på hvordan patruljen arbejder under stress og hvad har den enkelte deltagers arrangement i patruljen har af indflydelse på patruljens kollektive stressniveau og i sidste ende patruljens outturn.

Tidsramme:

Løbet kan afvikles på 70 minutter.

Evaluering:

Her kan i sætte ord på hvordan patruljerne håndtere stress og hvordan deltagerne påvirker hinanden posetivt og negativt med hensyn til at skabe et stressfyldt arbejdsmiljø i patruljen. 

 


Spejderne opdeles i patruljer af ca. 6 personer
Målet er at bygge den pæneste/sejeste LEGO bil

Nøgleordene er: stress, kaoskontrol og samarbejde.

For at få adgang til lego-byggeriet skal patruljen løse en opgave, dette giver adgang
til 3 minutters byggeri.

 

For at opbygge lidt ekstra stressfaktor, tilføjes der undervejs nye regler og
udfordringer når patruljerne arbejder på deres hovedopgave.

 

Ekstra udfordringer under LEGO byggeriet.

Start:

• Fri byggeri
• Hold jer for venstre øje med venstre hånd
• Fri byggeri
• Syng en eller flere sange mens i bygger
• Fri byggeri
• Hver gang en legoklods sættes på råbes ”YES”
• Fri byggeri
• Stå på et ben mens der bygges
• Fri byggeri
• Hop hen til den næste post efter de 3 minutters byggeri..
• Fri byggeri
• Der må ikke snakkes mens der bygges
• Fri byggeri

........... Evt flere regler under byggeriet af hovedopgaven.
Der må gerne skyndes på spejderne og opfordres til at de hele tiden skynder sig
Stress, stress, stress, stress, stress, stress

 

For at optjene nye 3 minutter til hovedbyggeriet, så skal patruljen løse forskellige opgaver:
Eksempler:
- Flyt en liter vand 20 meter i munden

  Materialer: 3 kander vand
- Forklar hvad en pulsåreblødning er og hvad førstehjælpen er
- Alle binder et råbåndsknob Knobreb
- Spis en rulle mariekiks

  Materialer: en rulle mariekiks til hvert hold.
- Samle mindst 10 stykker affald i nærområdet.
- Fortælle 2 ting som i hver især er gode til
- Find en svamp
- Find 5 fejl.

  Materialer: Opgaveark
- Fold en papirkop.

  Materialer: Papir med print
- Tegn en kompasrose med 8 retninger på jorden
- Hvor mange stykker papir er der på en toiletrulle.

  Materialer: en toiletrulle til hvert hold.
- Hvad er det for nogle dyr

  Materialer: Udprint med billeder af dyr.

 

Opgaverne fordeles på flere levende poster. Posten med hovedopgaven skal være levende. Det er ligeledes en god ide at der er lige så mange levende poster med ekstraopgaver som der er patruljer.

 

Tip: Lad nogle Patruljer starte med at løse en ekstraopgave, så alle patruljerne ikke er ved hovedopgaven på en gang! 

 

Materialer: Materialer til posterne og en god mængde LEGO.