Løb med poster

Snigerløb - Lazarettet

Løbet er en blanding af et sniger-løb og en samarbejdsøvelse, hvor holdene skal bringe så mange ”sårede” tilbage til basen fra lazarettet som muligt.

Løbet foregår i en mørk skov eller et terræn, der byder på muligheder for at gemme sig.

Hvert hold skal udstyres med:

-2 tynde rafter, spejderstave eller rundstokke.

-Et tæppe eller et underlag fra et spejdertelt.

-Et antal ”liv-sedler”.

Rafterne og underlaget skal bruges til at konstruere en båre. De sårede skal transporteres på holdets bårer, fra lazaretterne til basen. Holdet har helle, når de fragter en såret.

Holdene kan kun få udleveret en såret hvis alle holddeltagerne er samlet, hvis de har en liv-seddel og deres bårer. Liv-sedler udleveres kun ved basen.

I området, hvor løbet udspiller sig, er der en base og et eller flere lazaretter.

Basen:

Alle hold starter på basen. Det er her holdene kan hente nye ”liv-sedler”. Hvert hold har deres egne liv-sedler. Det er også på basen holdet skal aflevere deres sårede.

Lazaretterne:

Her kan holdene hente de sårede, hvis de fremviser en liv-seddel og de har deres bårer. Hvis et hold fragter en såret tilbage fra et lazaret til basen, så får holdet et point. Hele patruljen skal være samlet for at få udleveret en såret.

En såret er en sandsæk eller noget der kan illudere en person. Den sårede må gerne have en hvis’ størrelse og vægt.

Overordnet regelsæt til legen:

Alle hold skal starte på basen og forsøge at snige sig frem til et af lazaretterne for at redde en såret. Lazaretterne er markeret med lygter. Kommer et hold frem til et lazaret med en liv-seddel, så får de udleveret en såret, som de skal fragte tilbage til basen. Når et hold fragter en såret, så har de helle – holdet er fredet til at komme tilbage til basen. Den såret skal fragtes på holdets bårer. Holdet får et point for hver såret de får tilbage til basen. Mens holdet sniger sig fra basen og ud til et lazaret, så kan de blive fanget. Mister et hold deres liv-seddel, så skal de tilbage til basen for at hente en ny liv-seddel. Hvert hold har kun en bestemt mængde liv-sedler. En liv-seddel skal altid bæres synligt af en deltager.

Regelsæt 1:

Holdene skal hele tiden være samlet og medbringe deres to rafter og underlag (båren). Fanges en på holdet, så fanges hele holdet.

Hele holdet skal være på basen før der kan udleveres ny liv-sedler til et hold.

Hele holdet skal være ved lazarettet med en liv-seddel før der kan udleveres en såret.

Når et hold fragter en såret fra et lazaret til basen, så skal de have tændt en lyskilde. Det kan være en lommelygte et knæklys eller lignende.

Tip: hvis en fra holdet fanges og de andre efterlader vedkommende, og derfor ikke afleverer deres livs-seddel, Så kan der oprettes et fængsel. De fangede sættes i fængsel og kan kun frigives, hvis resten af deres hold kommer og frikøber vedkommende med en livseddel. Så er der ingen der stikker af fra fangerne. De skal jo alle være på samme lazaret for at få udleveret en såret.

Fordelen ved regelsæt et kan være, at I ikke behøver så mange fangere da holdet hele tiden skal bevæge sig i hold og derfor er nemmere at finde for fangerne.

Regelsæt 2

Hver deltager har deres egen liv-seddel. Alle deltagerne på et hold skal mødes på et lazaret for at få udleveret en såret. Hver deltager skal fremvise deres livseddel og alle delene til deres bårer før holdet kan få udleveret en såret.

I denne udgave kan deltagerne bevæge sig mere frit rundt i området mellem base og lazaret.

En deltager kan selv få udleveret en ny liv-seddel ved basen, men holdet skal være samlet på lazarettet og under transporten af den sårede. De kan kun få point, hvis alle holddeltagere er til stede ved basen når de afleverer deres sårede og deres bårer er komplet.

Deltagerne kan bevæge sig mere frit rundt i områder, uden at skulle følges med deres hold. Holdene skal dog stadig kordinere med hinanden om hvilket lazaret de skal mødes ved.

Materialer:

Sårede 3 -5 pr hold, men minimum 15. lys til base og lazaretter. Unikke Liv-sedler til hvert hold.

Holdene kan selv medbringe materialer til deres bårer, men det kan være en god ide at disse materialer stilles til rådighed af løbs-arrangørerne (Pr. hold: To tynde rafter, et tæppe eller teltunderlag)

Oversigt over hvem der er på hvilket hold, eller armbind til hvert hold. Så baser og lazaret nemt kan se hvem der hører sammen.

Pointtavle til at notere holdenes point ned på. Skriveredskaber.