Løb med poster

Temaløb - Urløbet

Lær at se hvad klokken er og få en fornemmelse af tiden.

Deltagerantal:

Lige så mange hold som der er poster. holdene bør være små. 3-4 personer pr. hold.

Post 1 Ur-stafet

Opgave: Deltagerne deles op i hold. En fra hvert hold løber frem mod et ur som ligger et stykke fra deres hold. En som står ved hvert ur giver holdet et klokkeslæt. Deltageren skal nu sætte uret og løbe tilbage og den næste løber af sted. Det hurtigste hold har vundet.

Materialer: Urskiver i kraftig karton med bevægelige visere. 

Post 2 - Find klokken.

Opgave: Forskellige ure gemmes i et område. Urene viser hver deres klokkeslæt. Børnene skal finde urene, fortælle hvor de er og fortælle hvad klokken er på uret.

Alternativ: Holdet skal følge urene og deres visere. Timeviseren på hvert ur peger hen mod det næste ur. 

Materialer: Ure tegnet på karton.

Post 3 Hvad skel jeg klokken?

Opgave:

Et antal billeder med dagligdagsaktiviteter skal sættes på en urskive. eks. et billede af morgenmad sættes på urskiven kl. 07. en skolebus kl. 08 osv. Hvis billederne som skal bruges, ikke er til stede kan deltagerne selv tegne dem.

Materialer: Stor urskive i karton. billeder med begivenheder fra hverdagen. papir. farver.

Post 2 - Korttidshukommelse

Opgave: En efter en skal holdet viderefortælle en historie. Posten fortæller den første historie til en i gruppen mens andre venter udenfor. Derefter kommer den næste ind og får fortalt historien af ham der lige har fået den at vide, og så fremdeles, til alle har fået fortalt historien. Det er kun ham der fortæller der må tale. Når den sidste har fået historien, fortæller han den tilbage til posten. Hvad er der gået tabt af historien. Den rigtige historie læses op for alle. Hvem var god til at huske.

Historien bør være ganske let og tilpasset efter aldersgruppen.

Materialer: En lille historie

Post 5 Hvor lang tid er et minut?

Opgave: Holdet skal sidde stille i et minut uden at sige noget. Deltagerne kan sidde med ryggen til hinanden og række fingeren op når de tror der er gået et minut.

Materialer: Stopur eller lignende.