Løb med poster

Temaløb - Jungleløb. Mowgli besøger!

Deltagerantal: Minimum en bande.

Sted: De fleste poster kan afvikles både ude og inde.

Materialer: Se posterne!

Forslag til poster: 10 levende poster

Tidsramme: Hver post tager mellem 5 - 10 minuter. 

Ulvene deles op i bander og besøger posterne.

Hver post starter med en kort historie om det dyr eller sted i junglen som Mowgli besøger.

Tip: Har i mulighed for at klæde jer ud som dyrene eller vise billeder af disse, så er det et godt virkemiddel for afviklingen af løbet.

 

Opstart: Banderne starter sammen inden løbet rigtigt går i gang.

Akela fortæller:

Vi kaldes ulveunger. Efter ulvekoblet, der boede i Junglen ved floden Waingunga. Det var den flok Menneskedrengen Mowgli var blevet optaget i og var accepteret som en ligeværdig bror af de andre ulve i koblet. Han var også accepteret som en beboer af junglen, ligesom alle de andre dyr var det. Når blot han fulgte jungleloven. For vigtigst var jungleloven.

Mowgli vandrede tit rundt i skoven og besøgte de andre dyr i skoven. Mange af dem var hans gode venner, andre dyr kunne han bare godt lide at kigge på. Man kunne lære meget ved bare at se på dyrene og se hvordan de løste udfordringer.

En dag ville Mowgli rundt i skoven for  at besøge sine venner……

Materialer: Ulvemaske til Akela.

Post: Balloo

Baloo

Historie:

Mowgli gik ind i junglen. Han ville besøge Baloo. Baloo var Mowglis ældste og måske bedste ven i junglen.

Baloo Var den brune snudebjørn, som alt efter hvilken historie man troede på, så var det Baloo der havde bragt Mowgli til ulveflokken da Mowgli kun var et spædbarn. Baloo var også skovens Lærer. Han lærte de ny dyr i junglen om junglens love. For vigtigst var jungleloven!

”Hej baloo” råbte Mowgli. 

Det er langt tid siden” Sagde Baloo. ”Det er utroligt at du stadig kan huske din gamle ven” mumlede bjørnen.

”Dig kan jeg aldrig glemme min dejlige bamsede ven. Jeg husker alt du nogensinde har lært mig” Sagde Mowgli, og så gav han Baloo en stor krammer.

”Lad os se. Lad os se” rumlede bjørnens stemme.

Opgave: Er i gode til at huske som Baloo og Mowgli.

Kims-leg: klassisk kims-leg, hvor banden skal huske 25 ting som de får lov til at se på i 1 minut.

Legen leges i to omgange:

1. del. Her prøver de opgaven uden hjælp (de kan sikkert ikke huske de mange ting)

2. del. Her Hjælper en leder (Baloo) ”I er mange til at hjælpe hinanden. Ingen kan huske 25 ting efter et minut. Men hvis I hjælper hinanden, og ”fordeler” tingene imellem jer, Så skal i hver især kun huske nogle få ting, så kan i huske mange flere af tingen, ja måske alle ting. (Baloo kan hjælpe med fordelingen) Banden prøver legen igen.

Materialer: 25 ting. Håndklæde/Tæppe. Liste, hvor tingen står på. Bjørnemaske til Balloo.

Post: Banderlog aberne

Bandar

Historie:

Banderlog aberne var ikke ligefrem Mowglis venner. Men Mowgli syntes at aberne var fantastiske. Han beundrede den måde aberne kunne bevæge sig fra trætop til trætop, lige så let han kunne bevæge sig rundt på sine to fødder nede i skovbunden. Aberne hjalp endda hinanden, svingede sig i hinandens arme, hjalp hinanden med at holde balancen og abebørnene hang trygt i deres mødres pels, når abeflokken susede afsted gennem trætoppene.

Mowgli var selv god til at kravle i træer, men ikke som aberne. At klatre i træer, det måtte man lærer, fordi de fleste rovdyr, og især Shere Khan, levede i skovbunden og mange af disse rovdyr kunne ikke klatre i træerne. Så der var mere sikkerhed i trætoppene.

Hvis man vidste det, og det gjorde Mowgli, så lavede aberne stier i trætoppen, ruter de fulgte. Veje i trætoppene, hvor det var særligt nemt at komme rundt i skoven fra trætop til trætop. Nogle af disse abeveje var så nemme at færdes på, så selv en dårlig træklatre som Mowgli kunne bevæge sig frem og tilbage på dem.

Opgave: Ville I kunne følge en ”abevej” gennem junglens trætop ligesom Mowgli.

Banden skal komme fra A til B, uden at rører jorden.

Del 1: Ulvene skal prøve om de selv kan komme fra A til B

Del 2: Banden skal hjælpe hinanden med at holde balancen på linerne og komme fra A til B. De er alle på linerne samtidigt.

Hvordan:

Der spændes flere skraldetaljer/slacklines ud mellem træer. Slacklinesene skal hænge på kryds og tværs af hinanden i 3o cm højde. Der skal helst ikke være mere end 2 meter mellem to slacklines hvor de krydser hinanden ellers skal slacklinene hænge parallelt to og to med 1 til 1.5 meters mellemrum. Det skal være sådan at deltagene kan stå i ”krydsene” og holde balancen for hinanden eller gå ved siden af hinanden på de parallelle slacklines og støtte hinanden.

Materialer: Skraldetaljer/lastbilstroppe. Reb

Post: Oberst Hathi

Hathi

Oberst Hathi (Disneys navn for Hathi)

Historie:

Mowgli kunne mærke jorden ryste under sig og høre bevoksningen i underskoven knase. Selvom det lød som verden var ved at gå under i et jordskælv, så vidste Mowgli hurtigt hvad det var der var på færde. Det var ingen andre en det største og mest majestætiske dyr og hans følge. Oberst Hathi. Den store hanelefant og hans familie og følge af smukke elefanter, der marcherede gennem junglen.

Hvis man skulle samme vej, så var der ingen, der var bedre at slå følge med. INGEN turde tage kampen op med Hathi. Han var det mægtigste dyr i junglen og han beskyttede og styrede sin flok af elefanter med kærlighed og militærdisciplin. Hvis der var fare på færde, så stimlede elefanterne sig sammen i en flok, hvor elefantungerne og andre svage i deres følge stod i midten og blev beskyttet af de større og stærkere elefanter. Den sikkerhed havde Mowgli nydt godt af under flere vandringer gennem Junglen.

Mowgli var glad for at sin kæmpestore grå ven. ”Må jeg gå med. Råbte mowgli. ”1, 2, og, stop” dikterede Hathi og elefanterne stoppede i en’ bevægelse. Bum, bum, bum, stop. ”Sikke du larmer” sagde Hathi til Mowgli. ”Hvor er jeg glad for at møde din og din flok. Må jeg gå med” sagde Mowgli. ”Elefanter går ikke flok, de marcherer". Sagde Hathi bestemt og blinkede til mowgli med sine kloge øjne. ”1 og 1 og 1, 2, 3, 4” Elefanterne startede i en bevægelse, og så marcherede Mowgli for en stund med Elefantflokken gennem Junglen.

Opgave: Vil I kunne følge med elefantflokken? Marchere med Hathis familie af elefanter.

Lær at Marchere og gå i takt. Kan I starte og stoppe med at gå i en bevægelse som elefanterne?

Alternativ: Lave rytmer, lave ens bevægelser, Klappe i takt, måske med en sangleg. Kongens efterfølger.

Materialer: Ingen. Gerne en facilitator, der har prøvet at Marchere! 

Post: Brilleslangen Thuu

Thuu

Historie:

Kan man være ven med en slange? Ja. Slanger ser dog alle andre som et muligt bytte, men hvis man er for stor til at slangen kan sluge og æde en, så er det en anden sag. Slanger sluger nemlig hele sit bytte i en mundfuld. Er man for stor, så mister slangen simpelthen interessen i en som mad og så kan de ligefrem være venlige. Mange slange har dog stadigt et giftigt bid, så man skal stadig behandle en slange med respekt, fordi deres giftige bid kan selv slå meget store dyr ihjel.

Da Mowgli var lille så Brilleslangen Thuu, Mowgli som mad. Men Mowgli var blevet en ung mand og noget større, så nu var Mowgli og Thuu blevet venner - med forbehold. Thuu var jo trods alt en slange. Movgli mente at man kunne lærer noget af alle dyr, også af en slange. Af Thuu havde Mowgli lært at Krybe kravle og sno sig.

Thuu kunne komme igennem de meste umulige steder. Det var en del af hans jagtteknik når han jagede dyr, der gemte sig i huller og sprækker. Det mest utrolige var at Thuu kunne gøre det uden at ase og mase og lave en masse larm og postyr.  Mowgli havde lært gode teknikker af Thuu, når han skulle klemme sig igennem tætte buskadser af grønne leaner.

Opgave: Er I smidige som Thuu, kan i komme igennem sprækker og huller?

Mellem to træer udspændes der et edderkoppespind. Banden skal nu hjælpe hinanden gennem hullerne uden at rører snorene. Hver Ulv skal igennem deres eget hul i edderkoppespindet.

Alternativ: Lav en labyrint under presenninger der er udspændt stramt på jorden

 

Materialer: Reb. og/eller presenninger.

Post: De kolde huler

Kort over junglen

Historie:

De kolde lejre. Det var et sted i Junglen, hvor der engang boede mennesker. De kolde lejre var i virkeligheden gamle ruiner. Alle sagde ruinerne gemte på store rigdomme – menneskenes rigdomme, vel at mærke. Guld, ædelstene og diamanter. Hvis man, heldigvis, sjældent så de ækle og modbydelige mennesker i junglen, så var det tit fordi de også havde hørt om de kolde hulers skatte. De skatte havde en magisk tiltrækningskræft på de dumme, grådige mennesker.

De kolde lejre var et farligt sted og man skulle passe på, hvor man satte sine fødder. Ruinerne var ved at falde sammen. Ruinerne var også fyldte af menneskefælder, der var beregnet til at holde uvedkommende ude. Kun få dyr turde bevæge sig ind i de kolde lejres ruiner.

Mowgli var et menneske, så historierne om stedet havde også en vis tiltrækningskræft på ham. En dag besluttede Mowgli at besøge de kolde lejre og de forbandede ruiner – bare lige for at se dem.

Opgaver: Mowgli besluttede sig for at være forsigtig og opmærksom, når han besøgte stedet. Kan I være forsigtige og opmærksomme.

Opgave: Minefelt

Banden skal hjælpe hinanden igennem de kolde lejre -et minefelt, hvor det handler om at undgå at træde på fælderne der gemmer sig der.

Materialer: Pløkker og snor. Papir med oversigt til dommer.

Regler: https://www.idespejd.dk/samarbejdsovelser/samarbejde/minestryger.

Post: Glenten Chill

Chill

Historie:

Glenten Chill var junglens postbud. Den kom med og bragte beskeder mellem junglens Dyr. Når glenten Chill blev set på himmelen mindede den mest om et svævefly. Den store fugl gled gennem luften på dens stive vinger. Chill boede i et af junglens allerhøjste træer. Glenten Chill havde et fantastisk syn, når den sad i sin rede, så kunne den se helt til alle junglens grænser både mod syd, nord øst og vest. En dag kravlede Mowgli op til Chills rede. Han holdt sig skjult for fuglen. Fugle kan IKKE lide at få besøg i deres reder. Mowgli ville dog så gerne se, hvor den flotte og enormt store fugl boede. Der hang Mowgli i trækronen flere hundrede meter over jorden. Der så han Chills rede. Glenten havde to unger i sin rede og det gjorde Mowgli glad. ”Man skal ikke forstyrre de dyr, som ikke vil forstyrres” kunne han hører Baloo sige strengt i sin hukommelse. Det var en af junglens vigtigste regler. Huskede Mowgli. Chill kom pludselig tilbage til reden, hvor de to unger sad og her så Mowgli Chill forsigtig puffede sine unger rundt i reden for at gøre rent i reden. Hvis en unge faldt ud af reden fra denne højde, så ville ungen dø af Faldet, men Chill var meget omsorgsfuld. Da chill igen var på vingerne og væk fra reden kravlede Mowgli ubemærket ned igen fra glenten Chills rede-træ. Han var glad for at se Fuglen ikke var alene men havde en familie at være sammen med.

Opgave: Kan i forsigtigt komme rundt i reden uden at falde ud?

Indisk madrasvending: Banden skal stå på en lille presenning og vende den rundt uden at nogle træder på jorden.

https://www.idespejd.dk/samarbejdsovelser/samarbejde/indisk-madrasvending

Materialer: Presenning

Post: Vogterdrengen Kamya

(Bande mod Bande)

Historie:

Mowgli havde været udenfor junglen. Men Mowgli brød sig ikke om steder med mange mennesker. Et af menneskene fra en landsby, der lå nær junglen, var dog gennem tiden blevet en god ven. Det var Vogterdrengen Kamya. Kamya drev oftest rundt med landsbyens husdyr. Kamya drev dyrene til og fra forskellige græssletter, ned til floden og tilbage igen til landsbyen om aftenen. Sådan gik mange af Kamyas dage. Men første gang Mowgli så Kamya havde han en krukke på hovedet. Mowgli lå skjult nær landsbyen. Han så denne underlige opførsel. Flere gange kom Kamya gående, frem og tilbage, med denne krukke på hovedet. ”De er virkelig underlige de mennesker” havde Mowgli tænkt. Senere lærte Mowgli at Kamya bare var ved at hente vand til sin familie fra den nærliggende brønd og at det at kunne bære ting på hovedet var utroligt praktisk.

En Indisk drengs opgave kunne nemt være at hente vand til sin familie. Vandet havde man tit i en stor krukke. Og krukken havde man balancerende på hovedet.

Opgave: Kan I flytte vand som Vogterdrengen Kamya?

Brug jeres spejdertørklæde. Læg tørklædet på hovedet i to cirkler (hvis det giver mening). Placer en spand oven på hovedet, så spanden bliver støttet af tørklædet og spanden står bedre på hovedet.

I spande lægges der 3 tennisbolde. På en varm dag kan der bruges vand.

Hvis en taber spanden, så skal personen finde boldene, lægge dem i spanden og fortsætte, hvor de kom fra med spanden på hovedet.

Banderne skal nu løbe en stafet mod hinanden, hvor de har spanden med bolde/vand på hovedet. Deltagerne løber banen efter tur. Banen er 4 – 5 meter lang. Hvilken bande kommer først?

Materialer: En spand til hvert hold. Tennisbolde. Viskestykker.

Tip: læg noget i bunden af spandene så boldene ikke kan rulle rundt i spandene. Det kan være et viskestykke.

Post: Bagheera - Den sorte panter

Bagheera

Historie:

”Ved vadestedet, med slebet klo, der lister den sorte panter”. Det sang man om ham. Bagheera var et af junglens større rovdyr, og han var berømt og berygtet. Bagheera var formidabel til at liste og snige sig rundt i skoven. Det var panternes jagtteknik. Mowgli ville besøge sin kulsorte ven. Det havde altid været Mowglis største drøm at kunne snige sig lydløst ind på Bagheera og forskrække ham. For sjov naturligvis. Ligesom Bagheera altid havde kunne snige sig ind på ham. Og Mowgli havde aldrig hørt Bagheera komme snigende, så lydløs var han. Heldigvis var de venner ham og Bagheera, for ellers var Mowgli sikkert endt som kattemad for lang tid siden.

Opgave: Kan i liste og snige jer som panteren Bagheera?

Der hænges snore op med små klokker på, på kryds og tværs. Ulvene skal snige sig fra A til B uden at få klokkerne til at ringe.

Alternativ: Snigeøvelse

Materialer: Snor. Malertape. Klokker.

Post: Flagermusen Mang

Mang

Historie:

Var der et dyr som Mowgli havde svært ved at forstå, så var det Flagermusen Mang og også de tusindvis af flagermus, der levede i junglen. De sov med hovedet nedad i store træer eller mørke grotter. Flagermusen kom kun ud om natten. Alligevel kunne de orientere sig. Flyve lydløst rundt i bælgravende mørke i høj fart uden at ramle ind i noget. Kendte flagermusene virkelig junglen så godt, at de kunne flyve der i blinde? Eller kendte de en hemmelighed, der gjorde at de kunne se i mørket? Flagermus ser faktisk ret godt, men Mowgli kunne kun bruge sig selv som sammenligning og flagermus havde meget små øjne og hans øjne var meget større, men næsten ubrugelig i mørket. Mowgli ville ønske at det var ham der kunne det, orientere sig i mørket eller kunne huske junglen så godt at han kunne gå igennem den i blinde. Mowglis øjne var ubrugelige i totalt mørke. Så når der var mørkt, så måtte Mowgli blive i ulvehulen for ikke at fare vild, komme til skade eller det der var værre.

Opgave: Kan I orientere jer som flagermusen Mang

Stil forhindringer op i to parallelle rækker med 1 -2 meters mellemrum. Forhindringer skal danne en korridor eller gang mellem dem. Stil forhindringerne i en S-form, så man ikke bare kan gå lige igennem forhindringerne. I kan bruge stole. Ulvene skal nu gå turen fra den ene ende ad gangen af forhindringerne til den anden. Ulvene må ikke røre eller på anden måde komme i kontakt med forhindringerne på hver side af dem. Ulvene skal forsøge at lægge en plan for, hvordan de ville kunne komme igennem forhindringen med bind for øjnene. De må gerne gå gennem forhindringerne imens de lægger planen. Når de mener de kan komme gennem korridoren, i blinde, uden at rører siderne. Så får de bind for øjnene og skal gå ruten mellem forhindringerne.

Er I lige så gode til at finde rundt i mørket som Mang?

Materialer: Bind for øjnene. Forhindringer/stole.

Post: Svalerne

Svale

(Bande mod bande)

Historie:

Svalerne havde ingen navne. Svalerne var nogle af disse dyr man ikke kunne tale med. Selvom Mowgli var helt sikker på at svalerne talte med hinanden. Svalerne boede i store kolonier, i huller i flodbredden eller i de kolde lejre, hvor de byggede deres reder af mudder og strå.  

Gammel overtro og et ordsprog sagde, at mange svaler var et tegn på lykke. Nogle sagde, at en enkelt svale gør ingen sommer! Som jo er at sige det samme, bare lidt anderledes. For en god sommer, det var lykken!

Var der pludselig mange svaler, så var sommeren kommet, og sommeren var den bedste tid i junglen. Om sommeren var vejret godt, ingen regn, og junglen myldrede med nyfødte dyreunger som man kunne lege med. Der var også spiselige bær og nødder på alle træer og buske. Så måske var ordsproget rigtigt. Ville man se om der var mange svaler, så skulle man gå ned til vadestedet. Her kom svalerne for at hente mudder som de kunne bygge deres reder af. Frem og tilbage gik det med deres lille næb fyldt med mudder og græsstrå, som svalerne flittigt kunne bygge deres reder af. Mowgli beundrede svalerne for deres arbejdsiver.

Opgave: Er i lige så flittige som svalerne.

Banderne skal løbe en stafet mod hinanden. Banderne skal flytte en mængde vand fra en spand til en anden. Vandet skal flyttes med en svamp. Hvilket Bande får først flyttet deres vand, eller får flyttet mest indenfor en bestemt tidsramme?

 

Materialer: To spande og en svamp til hvert hold. Vand